Specialister i både træfældning og hegn

JJ Skovservice på Stevns har overtaget Hegnseksperten – Køge Hegn ApS, og arbejdsopgaverne er nu jævnt fordelt over hele året.

Da Jens Johansen havde etableret sit firma, JJ Skovservice, i 1989, bestod en af firmaets første opgaver i at fælde 675 elmetræer der, hvor jernbanen skærer ind gennem Slagelse. Træerne skulle fjernes, fordi de var ramt af elmesyge.

Siden fulgte en lang række lignende opgaver for Banedanmark med fældning af først og fremmest sygdomsramte elmetræer langs jernbanespor i Sydsjælland og på Lolland-Falster.

- Samtidig med det passede vi en række mindre, private skove. Desuden løste vi en række træfældningsopgaver på kirkegårde og for kommuner, og sådan er det fortsat lige siden, fortæller Jens Johansen.

En af de mere specielle opgaver, firmaet på det seneste har løst, var fældning af træer og krat på Stevns Klint for Skov- og Naturstyrelsen. Blandt JJ Skovservices faste kunder er også Slots- og Kulturstyrelsen, og det medfører blandt andet opgaver ved Frederiksborg Slot i Nordsjælland. 

Selvstændige firmaer

Firmaet, der har hjemmeadresse ved Bjælkerup nær Store Heddinge på Stevns, overtog tidligere på året firmaet Hegnseksperten – Køge Hegn ApS.

De to firmaer fortsætter som to juridisk selvstændige firmaer, og den hidtidige ejer af Hegnseksperten – Køge Hegn ApS, Casper Bertelin, er fortsat som ansat i firmaet.

- Det er en god kombination med de to firmaer, fordi arbejdsopgaverne vil være jævnt fordelt over hele året, forklarer Jens Johansen og fortsætter:

- I vinterhalvåret har vi især travlt med at fælde træer. Her i foråret er der travlhed med opsætning af hegn til blandt andet heste og kvæg samt ved industrivirksomheder. Lige nu er vi ved at udarbejde tilbud på et hegn ved et stort økologisk hønsehold.

Hegnseksperten – Køge Hegn ApS leverer for eksempel også skovhegn til nyplantninger og rævesikringer til fjerkræfarme. Desuden kan nævnes adgangskontroller og automatik til dieseltanke og til døre og porte ved blandt andet minkfarme. 

Skovfolk i flere generationer

Tilbage til personen bag de to firmaer. Jens Johansen uddannede sig i sin tid til skovarbejder og begyndte som skovarbejder ved Vallø Stift. Inden han etablerede JJ Skovservice for 28 år siden, var han i en periode skovfoged på Vedbygård i Vestsjælland.

Det med skoven har Jens Johansen i blodet. Hans far var også ved skoven, og sønnen, Marco Johansen på 21 år, er uddannet arborist/træbeskærer og ansat i firmaet. Planen er, at han på sigt skal være medejer.

Jens Johansen har i mange år arrangeret både danske og nordiske mesterskaber indenfor skovhuggersporten. Han har selv været både dansk og nordisk mester flere gange.

Læs også