Bedriftsbesøg på svine- og planteavlsbedrift

Udvalget for Planter og Natur i Djursland Landboforening inviterer til bedriftsbesøg hos Esben Kristensen, Homå.

- Vi skal besøge en svine- og planteavlsbedrift, som er omlagt fra søer til slagtesvin, og arealet er i år udvidet til i alt at udgøre 260 ha, udtaler planteavlskonsulent Carsten Kløcher, som deltager på aftenen.

Markbruget drives traditionelt med korn, raps og rajgræs til frø.

Esben Kristensen er desuden fritvalgt til bestyrelsen i Djursland Landboforening.

Bedriftsbesøget finder sted tirsdag den 23. maj 2017 kl. 19.30, og mødestedet er Damkærvej 18, Homå, 8500 Grenaa.

Læs også