Temadage i Nord og Vest om græs og majs

Tirsdag den 20. juni er der temadag ved DLF Grovfodercenter Vest i Herning. Fredag den 23. juni gentages en lignende temadag ved DLF Grovfodercenter Nord i Vodskov i Vendsyssel. Begge steder sættes der fokus på græs og majs.

Der vil være fokus på kløvergræs og majs, når DLF og lokale rådgivningsvirksomheder holder to temadage. En i Herning den 20. juni og en i Vodskov den 23 juni.


I Herning sættes der fokus på gødningsstrategi samt rodudvikling i kløvergræs, mens man i Vodskov vil se nærmere på, hvordan forskellige slætstrategier påvirker udbytte, kvalitet og kløverandelen.


- Jeg håber, at man kan se, at kløveren kommer bedre i gang ved et tidligt første slæt. Det vil give mere lys og luft tidligt og dermed en kraftigere kløverplante, fortæller Gurli Klitgaard, produktchef ved DLF.

Gylledemo i græsmarken


Græsmarken består af en række parceller med græsarter, sorter og blandinger.


På tværs af disse er der i Herning lavet tre forskellige gylledemonstrationer.


En, hvor der er givet 15 tons gylle pr. hektar. En med 35 tons pr. hektar og en med 35 tons forsuret gylle pr. hektar. Alle ved første slæt.


Der er grundgødet med 300 kilo 18-0-16.


I de tre gylledemonstrationer er der taget friskgræsanalyser inden første slæt, den 1.-, 15.- og 20. maj, i blanding 35, 45 og 50.


- Vi sætter i år også fokus på græssets rodudvikling. Vi vil kigge på forskellige græsarter og se, hvilke der har den hurtigste og dybeste rodudvikling, fortæller Gurli Klitgaard, produktchef ved DLF.

Slættidspunkt påvirker kløverandel


I græsparcellerne ved Grovfodercenter Nord er der fokuseret på slættidspunkt, og konsekvenser af dette.


Første slæt er taget ved optimalt slættidspunkt og andet slæt er taget henholdsvis 3,5- og 4,5 uger efter.


- Her får man mulighed for at se, hvordan forskellige slætstrategier påvirker udbytte, kvalitet og kløverandel, siger Gurli Klitgaard.


Der er udtaget friskgræsprøver af ForageMax 35, 45 og Robust Hvid, som er en blanding 41. Det er gjort ved de forskellige slætstrategier op til første og andet slæt.

Etablering af majs


I Herning er der sået majs ved tre forskellige etableringsmetoder.


En traditionel såning hvor jorden er pløjet og harvet forud. Så kan man se et areal, som udelukkende er dybdeharvet med en Horsch Terrano FM. I denne parcel, vil der være harvet i to forskellige dybder.


Ved sidste etablering af majs er der kørt med en Agrisem-løsner foran såmaskinen.


I Vodskov vil der være fokus på tildeling af P, hvor N- niveauet er det samme, men etableringen er forskellig i en majsmark efter græs.


 
Kørende demoer


Der vil på dagen være en kørende demo med forskellige typer river i Herning. Flemming Hedegård, fra Byggeri & Teknik I/S, vil fortælle, hvordan man kan indstille sin rive, så man undgår at få sand med i ensilagen.


I Vodskov vil Hjallerup Maskinforretning demonstrere skårlæggere og river og fortælle om indstillinger, så man undgår sand.


Der vil i år begge steder, også være et stort fokus på, hvordan man får lavet en bedre græsensilage, så køerne kvitterer med mere mælk.


Temadagene er arrangeret af DLF samt de lokale rådgivningsvirksomheder i de to områder. Sagro, Vestjysk Landboforening og Lemvigegnens Landboforening samt  Agri Nord og LandboNord. Det er gratis at deltage og alle er velkomne.

Læs også