Flere unge landmænd søger støtte til at slå rødder som selvstændige

I år har rekordmange yngre landmænd søgt om at få del i den særlige pulje, som skal hjælpe unge landbrugere ind i erhvervet. Det betyder, at Danmark i 2017 skal finde flere penge til formålet.

Et rekordstort antal unge landmænd har i 2017 søgt om økonomisk støtte til at finde fodfæste som landbrugere. Det viser nye tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, som udbetaler EU-støtte fra en særlig pulje, der netop er rettet mod at give unge landmænd mulighed for at kunne etablere sig med egen bedrift.

I 2017 var der 1.372 landmænd på maksimalt 40 år eller derunder, som søgte økonomisk støtte gennem ordningen. En markant fremgang sammenlignet med både 2015 og 2016, hvor henholdsvis 994 og 1.167 landmænd søgte om støtte fra samme tilskudsordning.

Selvom det er for tidligt at vurdere, om vi ser de første konturer af et egentligt generationsskifte i landbruget, håber vi, at der er tale om en tendens, forklarer Adam Grønlykke Mollerup, chef i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

- Det er dyrt at etablere sig med egen bedrift som ny landmand. Derfor er det meget positivt, at vi ser en stigning i antallet af ansøgere til ordningen for de unge landbrugere, for det kan tolkes som et tegn på, at flere yngre landmænd tør springe ud som selvstændige, siger han.

Henter flere støttekroner

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen havde oprindeligt afsat omkring 32 millioner kroner til ordningen i 2017. Men med stigningen i antallet af ansøgere forventer styrelsen nu at skulle finde yderligere 4,4 millioner kroner til at kunne imødekomme alle ansøgere med ekstra midler fra den såkaldte nationale reserve. Tildelingen af ekstra midler betragtes blot som en formssag.

Tidligere år har færre unge landbrugere end forventet søgt om økonomisk støtte, derfor har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (det daværende NaturErhvervstyrelsen) været nødt til at sende penge retur til EU’s kasser. Det er meget glædeligt, at dette ikke bliver nødvendigt i år, siger Adam Grønlykke Mollerup.

- Sammen med erhvervet har vi en stor interesse i, at pengene ender der, hvor de gør en forskel. Det gør de hos de unge landmænd, og derfor er vi i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen meget tilfredse med den positive udvikling i år, siger han.

Tilskudsordningen for de unge landmænd blev indført i 2015 på baggrund af et politisk ønske om at gøre det lettere for unge landbrugere at etablere sig på egen hånd.

Støtten udbetales i maksimalt fem år som et supplement til den landbrugsstøtte, alle landmænd med landbrugsjord kan søge om. Støtten udbetales kun til landmænd, der er højst 40 år, og som har etableret sig som selvstændige inden for de sidste fem år.

Læs også