DLG skærper ambitionsniveauet

Årets afregningsbetingelser er nu tilgængelige hos DLG, der igen i år øger incitamentet for danske landmænd for at øge kornkvaliteten.

Sidste år gav DLG – som det første grovvareselskab herhjemme – højere priser for foderhvede og foderbyg med højt proteinindhold på baggrund af landbrugspakken, og igen i år styrker DLG incitamentet for at øge kornkvaliteten.

- Sidste år var en succes, og på den baggrund skærper vi ambitionsniveauet. Vi giver igen vores kunder et incitament til at levere korn af bedst mulig kvalitet, da det øger muligheden for bedre priser. For høst 2017 øger vi derfor incitamentet for at producere korn med særligt højt proteinindhold, siger Mogens Frederiksen, vicekoncerndirektør for afgrøder i DLG.

Som annonceret tidligere fortsætter DLG med at sikre afsætningen af dansk maltbyg på verdensmarkedet, hvor den er kendt for sin høje kvalitet. For at sikre denne position vil DLG fremover ikke acceptere maltbyg behandlet med glyphosat.

- Vi vil i høsten naturligvis følge kornbranchens anbefaling om, at maltbyg dyrkes uden brug af glyphosat før høst. For høst 2017 har vi det som et krav for afregningen af maltbyg, at der ikke må være sprøjtet med glyphosatholdige midler før høst, påpeger Mogens Frederiksen.

- Vi er således med til at sikre landmændene den ekstraindtægt, der kommer af at levere den kvalitet, som markedet efterspørger, understreger han og oplyser, at DLG har valgt at fastholde tørringstaksterne fra sidste år på trods af omkostningsstigninger på området.

Læs også