Bolig eller landbrug?

Det gælder om at være opmærksom på ejendomsvurderingen af ens ejendom, hvis man bor på landet. Der er nemlig skattemæssige forskelle på om ejendommen er kodet som bolig eller landbrug, påpeger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest og bestyrelsesmedlem i Landbrug & Fødevarer.

Livet på landet lokker mange, men hvad færre måske er klar over, kan der være store skattemæssige forskelle på, om éns ejendom på landet skattemæssigt klassificeres og vurderes som bolig eller landbrug.

Det er i hvert fald den erfaring, som Henrik Bertelsen har gjort sig. Han er formand for Familielandbruget Sydvest, og er tillige bestyrelsesmedlem i Landbrug & Fødevarer, og han har oplevet flere tilfælde, hvor klassificeringen, eller helt korrekt den såkaldte kodning af de enkelte ejendomme, har overrasket ejerne.

-  Kodningen til bolig eller landbrug har stor indflydelse på den skat, der skal betales, forklarer Henrik Bertelsen, der samtidig noterer sig, at reglerne langt fra er klare på området:
- Tommelfingerreglen har været, at er ejendommen over 5,5 hektar er det et landbrug, og derunder - en bolig. Men det er kun en tommelfingerregel.

Henrik Bertelsen noterer sig, at formuleringen i reglerne nu hedder at man vurderer ud fra, hvad der vejer tungest.

-  Jeg mener, at det er en klar skærpelse, fastslår Henrik Bertelsen, der i 13 år har siddet som Landbrug & Fødevarers repræsentant i Landsskatteretten, hvor han har set stribevis af sager omkring den problematik.

Samtidig glæder han sig over, at man politisk har fået øjnene op for problemet.

-  Vi har i Landbrug & Fødevarer fået at vide, at vi kan få en følgegruppe med omkring implementeringen af de nye regler. Og vi vil holde ministeriet op på, hvad der sker omkring kodning, slutter Henrik Bertelsen.
 

Læs også