Kongskilde i strategisk samarbejde om foderdata

Et nyt strategisk samarbejde sender foderdata direkte fra Kongskilde foderblandere til SEGES DMS-system. Via skyen overføres aktuelle data fra kvægfodringen til DMS og konsulenten.

Mælkeproducenter og konsulenter har længe ønsket online dataudveksling mellem foderblandere og DMS dyreregistreringsprogrammet. Hidtil har det indebåret manuelle indtastninger, når der skulle overføres nye foderplaner til computeren på foderblanderen. 

Samarbejde om foderdata

Derfor har Kongskilde og Cowconnect indgået et strategisk samarbejde, som betyder at foderdata kan udveksles direkte mellem Kongskilde foderblandere og DMS-programmet hos SEGES. Hos Kongskilde venter de sig meget af det nye samarbejde. 

- Det er et nyt vigtigt skridt i optimeringen af fodringen i kvægbesætninger, siger Jesper Christensen, produktchef hos Kongskilde Agriculture. Han fortsætter: 

- Reaktionstiden bliver simpelthen kortere, fordi foderdata overføres direkte mellem DMS-foderprogrammet og fodervognen. Landmanden og konsulenten kan hele tiden overvåge den aktuelle status vedrørende foderforbruget og sammenholde foderforbrug med mælkeproduktion. 

- Dermed kan der lynhurtigt gribes ind for at optimere fodringen med en opdateret foderplan samt udføre en ny opfølgende foderkontrol – alt i alt et meget stærkt redskab til en bedre foderudnyttelse og hermed bedre foderøkonomi. 

Kort reaktionstid

Hvor der tidligere var foderkontrol hver tredje måned og hermed risiko for en alt for sen reaktion, kan man med Cowconnect/Kongskilde-løsningen reagere fra dag til dag. Samtidig sparer landmanden tid, fordi han undgår besværet med indtastning af nye foderplaner i fodervognens computer, da nye foderplaner overføres via skyen fra DMS-programmet, uddyber Jesper Christensen. 

Nem installation

Cowconnect systemet kan installeres på både nye og eksisterende Kongskilde fodervogne, idet systemet bruger data fra de eksisterende vejeceller på foderblanderen. Ved installation udskiftes det velkendte Kongskilde trådløse display med en professionel og robust trådløs tablet. Via en app kan mobiltelefoner let tilsluttes systemet. 

Det nye Cowconnect og Kongskilde samarbejde præsenteres på Kongskildes stand på sommerens dyrskuer.

Læs også