Horsch fortsat på fremtidig stabil kurs i Danmark

Efter et turbulent forår hvor Stroco-Agro ejer, Claus Strøier pludselig afgik ved døden, er der nu vished for, at importen og forhandlingen af de tyskfabrikerede Horsch maskiner fremover stadig varetages af Stroco-Agro i Danmark, med familien Strøier bag roret

Med en ny stærk bestyrelse er Stroco-Agro Aps godt rustet til fremtiden, økonomisk og ledelsesmæssigt. Stroco-Agro`s nye bestyrelsesformand, virksomhedsejer, Christian Christensen, Hammel, fortæller, at der igennem den sidste tid har været en meget tæt dialog med Horsch om, at fortsætte det gode og frugtbare samarbejde der igennem snart 20 år er opbygget imellem de to firmaer.

Christian Christensen uddyber, at Stroco-Agro`s koncept med en flad struktur imellem fabrik og slutbruger har vundet stor respekt i branchen, blandt slutbrugere og endda hos andre maskinhandlere og importører, ligesom Horsch sætter umådelig stor pris på denne struktur og ønsker dette fortsat i fremtiden.

Godsejer, Bendt Wedell, Frijsenborg og Wedellsborg Godser er også ny i bestyrelsen i Stroco-Agro og bakker et hundrede procent op om Stroco-Agro som fortsat importør af Horsch teknik til danske landmænd.

Bendt Wedell pointerer, at Stroco-Agro igennem en årrække, blandt danske landmænd og maskinstationer har været særdeles kendte og respekterede for importen og forhandlingen af Horsch produkterne via innovativt og effektivt banebrydende teknik, samt for at udøve den helt igennem ekstra ordinære service og opbakning som den moderne landmand kræver når han investerer i teknik til jordbearbejdning, såning og plantebeskyttelse. En teknik der bare skal fungere maksimalt i de korte vinduer der ofte er til at udføre en given markopgave.

Bendt Wedell ved, hvad han snakker om med kravene til en seriøs maskinleverandør af det rigtige grej med tilhørende vigtig service, da han driver et af landets største landbrug med et samlet areal på godt 3200 hektar agerbrug. Naturligvis indgår der i forvejen en del Horsch grej i driften af jordene på Frijsenborg og Wedellsborg Godser.

Alle medarbejdere bakker op om Stroco-Agro konceptet og fortsætter uændret i alle stillinger. Som ny daglig leder og direktør er udpeget, Jesper Fogsgaard som har været ansat som teknisk leder i Stroco-Agro i en årrække. Forhandlingen og fabrikationen af Agrodan produkterne til nedfældning af flydende ammoniak fortsætter uændret hos Stroco-Agro, ligesom importen og forhandlingen af transportprogrammet fra tyske Annaburger fortsat hører under Stroco-Agro.

Læs også