Maskinbladet går i rødt

- Maskinbladet bringer i dag en artikel om danskernes opbakning til økologi. Baseret på en bestilt og betalt spørgeundersøgelse hjælper Maskinbladet direkte Enhedslisten med at skaffe dokumentation for, at deres økologiske vision kan blive til virkelighed.

Så kan man som landmand godt blive alvorligt bekymret, siger formand for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen og fortsætter:

- Jeg er ikke overrasket over resultatet – det ligger jo ligesom i tidens ånd, og det er svært at rejse en diskussion om reel bæredygtig produktion hos danskerne, men det skal nok komme, mener Henrik Mortensen. Der bliver flere og flere mennesker i verden, og flere vil efterspørge kød. Det er en udfordring, som vi er klar til at hjælpe med at løfte, da vi i Danmark producerer noget af verdens mest miljøvenlige svinekød. Derfor er der også basis for, at vi kan øge vores produktion af svinekød i Danmark frem mod 2050.

Enhedslisten skal tage globalt ansvar og satse på bæredygtighed

- Analysens resultat er ikke overraskende, udtaler Bjørn Stene, managing partner i rådgivningsvirksomheden Charter Five. ”Økologi er moderne, og der investeres mange millioner i at promovere økologi. Det påvirker naturligvis danskerne. Og så er det uforpligtigende let at spå om noget, der ligger 33 år frem i tiden. I praksis vil omlægning til økologi ske hurtigere end både danskerne og sikkert også flere landmænd tror. Men den største trussel er faktisk Enhedslisten selv. Hvis forandringer skal opnås gennem lovmæssige begrænsninger, bliver det usmidigt og ofte med det forkerte fokus”, udtaler Bjørn Stene.
 
- I Danske Svineproducenter har vi altid fokus på at producere det, markedet efterspørger, og oftest er vi faktisk lidt foran markedet. De økologer, der i dag har stor succes, har for fleres vedkommende haft mange vanskelige år uden tilstrækkelig efterspørgsel, og flere har måttet lukke deres økologiske produktion ned. Lige nu producerer vi flere Velfærdsgrise i løsdrift med halm og hele haler, end markedet efterspørger, og flere leger med tanken om en CO2-neutral gris, som pt. tilsyneladende er uinteressant for detailkæderne – de er nemlig i øko-mode, siger Henrik Mortensen.

I dag produceres omkring 3.500-4.000 øko-grise om ugen, svarende til ca. 7 promille af den danske produktion af grise. Det skønnes, at lidt over halvdelen af øko-grisene eksporteres til en værdi af ca. 310 mio. kr. eller ca. 1 pct. af den samlede eksportværdi.

- Vi skal i fremtiden blive bedre til at skabe en samfundsdebat om bæredygtighed, således at forbrugerne ikke vildledes til at tro, at bæredygtighed kun handler om økologi. Succesrig økologisk drift kræver gødning, regn og sol, men de færreste ved ikke - måske heller ikke engang Marie Gjerding Reumert - , at næsten alt gødning, som tilføres de økologiske marker i dag, er almindelig god grise- og kvæggylle, og uden disse næringsstoffer brister det økologiske grundlag.
Vi har en betydelig opgave i at forklare bæredygtig produktion i en helhedsvurdering og ikke kun i relation til brug af pesticider. Det tror jeg, bliver det nye sort, som forbrugerne skal forholde sig til om få år, slutter Henrik Mortensen.

Læs også