Nye regler giver mere fleksibel husdyrregulering

De nye bekendtgørelser om husdyrgodkendelser og husdyrgødning er offentliggjort. De træder i kraft 1. august, og rummer en række forbedringer.

- Landbrug & Fødevarers har kæmpet for at sikre forenklinger, fleksibilitet og mere fair konkurrencevilkår. Det er også langt hen ad vejen lykkedes, konstaterer viceformand Lars Hvidtfeldt.

Blandt forbedringerne er, at landmændene slipper for en masse administrativt bøvl i form godkendelse af marker til udbringning af husdyrgødning.


- Det er unødvendigt, tidskrævende og dyrt at skulle gennem en ny godkendelse, hver gang en mark skiftes ud med en anden. Og der er brug for den nye fleksible tilgang, hvis vi skal blive endnu bedre til at udnytte den ressource, husdyrgødningen udgør, siger Lars Hvidtfeldt.

Han ser også store forbedringer i, at staldanlæg reguleres med fokus på udledninger og miljøpåvirkning – ikke antallet af dyr. Miljøgodkendelser og -tilladelser gives fremover til et staldareal af givne staldtyper, og det bliver lettere at tilpasse sin produktion, uden der kræves ny miljøgodkendelse eller -tilladelse. 

Der til kommer, at små og mellemstore husdyrbrug i mange tilfælde vil kunne nøjes med enkle og hurtige tilladelser. Godkendelsespligten baseres på EU-direktivernes godkendelsesgrænser og kommer kun til at gælde for de store fjerkræ-, svine- og minkbrug og de helt store kvægbrug.

Det er en stor omlægning af reguleringen, der træder i kraft 1. august, og selvom der er lagt et stort arbejde i udformningen af de nye regler, så vil der helt sikkert vise sig en række punkter, hvor der bliver brug for justeringer.

- Derfor har vi også bedt om en evaluering af den nye husdyrregulering, så vi i løbet af det næste års tid kan få løst de knaster, der måtte vise sig og forhåbentlig finde nogle løsninger, der kan give endnu mere forenkling og fleksibilitet.

L&F har allerede i vores 45 siders høringssvar til husdyrbekendtgørelserne i maj påpeget en række emner, der skal tages op.

- Det drejer sig blandt andet om forholdene for den økologiske produktion og velfærdsproduktion, der giver dyrene mere plads. Der er brug for bedre viden om emissionerne fra disse produktionsformer. Der bør også ses på bagatelgrænser. Ingen landmænd – hverken økologiske eller konventionelle – skal udsættes for tungt papirarbejde og godkendelsesprocedurer, hvis det ikke har nogen reel betydning for miljøet. En kritisk gennemgang af de miljøteknologiske virkemidler, der reelt er til rådighed for landmændene, hvor omkostninger og effekt sammenholdes, står også højt på vores liste, siger Lars Hvidtfeldt. 

En knast Landbrug & Fødevarer også vil have fokus på i den nye regulering, er de nye krav til fosfor, hvor der indføres et loft over hvor meget fosfor, der må udbringes per hektar.

- Det er ikke krav, vi billiger, og allerede fra næste år vil der blive udpeget områder med skærpede fosforkrav. Vi er meget opmærksomme på de nye fosforregler og vil sætte alle sejl ind - både fagligt og politisk - for at minimere konsekvenserne af de nye krav, siger Lars Hvidtfeldt.

Læs også