Miljø i stribevis

Odense satser på miljø i naturen. Blandt andet ved at kræve insektvenlige urtestriber, når kommunen bortforpagter landbrugsjord.

Etablering af urtestriber/insektstriber/blomsterstriber (kært barn har mange navne) vil fremover være et krav, hvis man ønsker at forpagte landbrugsjord i omdrift af Odense Kommune.
Det fortæller agronom Thorben Enghart Jørgensen, der er ansat i Odense Kommunes afdeling for Landbrug & Natur, hvor han blandt andet beskæftiger sig med miljøpolitik i forbindelse med bortforpagtning af kommunens landbrugsarealer.

Del af Odenses miljøpolitik

- Kommunens Grønne Råd tager forskellige emner op. For eksempel dette, fortsætter Thorben Enghart Jørgensen. Odense Kommune ejer i alt ca. 400 ha omdriftsjord, som forpagtes ud til interesserede jordbrugere. Og det nye tiltag med krav om etablering af urtestriber er en del af kommunens miljøpolitik.
- Tiltaget blev etableret i 2016, og det omfatter p.t. 5-10 arealer fordelt på tre forpagtere. Kravet om insektvenlige urtestriber berører ikke eksisterende forpagtninger, men det vil – efter vurdering i hvert enkelt tilfælde - indgå som en betingelse, når der kommer nye udbud af kommunale omdriftsarealer

Etablering af urtestriber.

Af Odense Kommunes miljøpolitik fremgår blandt andet, at ved nye forpagtninger skal forpagter etablere flerårige urtestriber til gavn for insektlivet, herunder bier. Urtestriberne skal omfatte op til fem procent af det forpagtede areal – og skal etableres i overensstemmelse med Naturerhvervsstyrelsens regler for vildt- og bivenlige tiltag samt den aktuelle vejledning om direkte arealstøtte. Dermed opfyldes kravet om, at der uden fradrag eller andre begrænsninger kan opnås direkte arealstøtte til hele det forpagtede areal.
Striberne skal etableres i første forår i forpagtningsperioden. Såningen skal ske i et egnet såbed, og etablering og pleje af striberne skal ske med henblik på, at der i en lang periode er pollen- og nektarproducerende blomster, samt at urtestriberne så vidt muligt kan vare i flere vækstsæsoner uden omlægning.

Læs også