Biogasanlæg på vej ved Videbæk

65 landmænd har meldt sig som leverandører til et biogasanlæg i Videbæk. Dermed kan der nu tages første spadestik til Nature Energys næste store biogasanlæg, som opføres i samarbejde med landmænd, Arla og Xergi. Anlægget skal levere bioenergi til Arla.

Nature Energy har igangsat anden bølge af sin biogasudbygning, der med tre nye anlæg skal fordoble produktionen fra de nuværende fire anlæg.

Kort før årsskiftet kom spaderne i jorden til dels et økologisk anlæg i Brande, dels Danmarks største biogasanlæg i Korskro. Den nyeste anlæg kommer til at ligge i Videbæk og byggeriet er så små i gang.

Her vil 65 lokale landmænd bliver leverandører af gylle og dybstrøelse til en produktion svarende til cirka 16,5 millioner kubikmeter grøn biogas. Hvor gassen fra Nature Energys øvrige anlæg sendes i det landsdækkende naturgasnet, får gassen fra Videbæk en direkte pipeline ind i produktionen hos Arla Foods i Videbæk.

Dermed kan Arla, der er en af Danmarks største aftagere af naturgas, fra udgangen af 2018 skifte næsten 70 procent af naturgassen i områdets produktion ud med grøn energi.

- Nature Energy Videbæk er lidt anderledes end vores øvrige anlæg, fordi gassen ikke sendes på naturgasnettet – men det viser lidt om biogassens fleksibilitet og muligheder. Her går vi ind og løser en konkret udfordring i stor skala hos en enkelt virksomhed, men fordelene for samfundet er de samme: vi reducerer CO2 og udvaskning af kvælstof, løser en affaldsudfordring og optimerer brugen af restprodukter fra landbruget, siger administrerende direktør i Nature Energy.

Dobbelt værdi for Arla 

For Arla spiller anlægget direkte ind koncernens generelle målsætning om, at 50 procent af den energi, der bliver brugt i produktionen, skal stamme fra vedvarende energikilder.

- Anlægget her gør det muligt for Arla at erstatte store dele af den fossile gas med grøn gas, men væsentligt for os er også, at det blandt andet er vores landmænd, der skal levere størstedelen af råvarerne til anlægget. Det giver rigtig god synergi mellem produktion og ressourcer og skaber værdi hele vejen rundt for os som virksomhed, forklarer Kristian Østerling Eriknauer, vice president for CSR i Arla.

Landbruget har store fordele i biogassen 

I leverandørforeneingen Videbæk Biogas har man arbejdet for et anlæg i Videbæk igennem en årrække, og det er derfor en tilfreds og lettet formand, Ole Kjær, der nu kan se anlægget blive realiseret.

- Vi har kæmpet for det her anlæg, og det er en stor sejr for landmændene i Videbækområdet, at vi nu er kommet frem til et spadestik. Der er store miljøfordele at hente for landbruget i biogassen, og der er god økonomisk fornuft for os i at deltage i et stort fællesanlæg, frem for at hver landmand skal udvide med små selvstændige anlæg. Vi glæder os til at komme i gang, siger han.

Rekordstort anlæg er milepæl for Xergi 

Nature Energy bliver hovedejer af anlægget med godt 80 procent, mens landmændene, Arla og anlægsleverandøren Xergi tegner sig for de øvrige ejerandele. Xergi står også bag Nature Energys øvrige anlæg i drift, men anlægget i Videbæk bliver til gengæld det absolut største, Xergi har leveret, siden virksomheden begyndte at bygge biogasanlæg for over 30 år siden. Derfor håber Jørgen Ballermann, administrerende direktør i Xergi, da også, at projektet kan inspirere andre dele af fødevareindustrien til at se på mulighederne for at producere og anvende biogas.

- Anlægget opbygges efter nogle grundprincipper, som igennem en årrække har sikret en stabil og høj biogasproduktion på en række store biogasanlæg, vi har leveret til blandt andet Storbritannien, Frankrig, USA og Danmark. Anlægget vil anvende flere af de nye tekniske løsninger til biogasindustrien, som Xergi løbende udvikler. Løsninger, som forbedrer gasudbyttet fra organiske reststoffer fra fødevareindustrien, landbruget og husholdninger. Videbæk bliver derfor – også i international sammenhæng – endnu et pejlemærke i omstillingen til grøn energi, lyder det.
 

Læs også