Parat med stort sågrej

Med seks meter bred dybdeharve tilbyder 27-årige Klaus Jensen fra Flemløse i den kommende travle tid direkte såning af raps i stub. Til korn er han klar med lige så bred såmaskine med gødningsplacering.

I de kommende uger får mange planteavlere travlt. Måske endog meget travlt. Her skal der nemlig både høstes korn, sås raps og måske etableres efterafgrøder på samme tid.

Så alt efter vejrgudernes luner kan det blive meget hektisk at få etableret næste års rapsmarker inden den 20. august. Det er den deadline, som rådgiverne tilråder, for at rapsen får den optimale start med en lang vækstsæson.

Her kommer den nyetablerede vestfynske maskinstation, KJ Agro i Flemløse, med et godt tilbud, som måske endog er lige så driftsøkonomisk, som selv at køre med sin egen plov og rotorsæt, alt imens kornhøsten måske også skal klares.

Den kun 27-årige Klaus Jensen har netop investeret i en seks meter bred Horsch Terrano dybdeharve med såudstyr, som på effektiv vis kan etablere raps på rekordtid direkte i stubjorden efter vinterbyg - flerårs vinterhvede eller andre afgrøder, som er eller bliver høstet i de kommende uger.

- Ved at dens smalle tænder går helt ned i 25-30 centimeters dybde løsner den jorden helt ned under pløjesålen, og giver derfor gode betingelser for rapsen, påpeger den unge maskinstationsejer.

Læs mere om Klaus Jensen, der også tilbyder såning med gødningsplacering med 6 meter Horsch Pronto såmaskine, ligesom han har indkøbt en storballepresser til høst, i denne uges tema om afgrøder og efterårsarbejde i LandbrugFyn.

Læs også