Egne hestebønner i svinefoderet

LandboUngdom så på spændende afgrøder og superfoder ved bedriftsbesøg hos svineproducent ved Sønderborg.

Hvilke udfordringer er der ved dyrkning af hestebønner? Er høst og håndtering uden problemer? Hestebønnerne som foder til smågrise og slagtesvin. LandboUngdom Sønderjylland Øst besøgte Svineproducent Torben C. Lei Bækgård, ved Sønderborg, der på 3. år dyrker hestebønner og er vært ved nogle markforsøg med hestebønner.

Torben Lei og planteavlskonsulent Mogens Munk, LandboSyd, fortalte den lille snes fremmødte om de udfordringer og muligheder, der er ved dyrkning og høst af hestebønnerne.

Afgrøden skal etableres så tidligt som muligt, da en sen etablering af afgrøden giver en sen og ofte en bøvler høst. En så dybde på 8 – 10 cm medvirker til at ukrudtet spirer frem inden hestebønnerne og dermed er lettere at bekæmpe. Torbens erfaringer med afgrøden viser at omkring 40 planter pr. kvadratmeter er det optimale.

Hestebønner finder selv deres eget kvælstof i atmosfæren, hvor mange andre afgrøder skal have det tilført. De er, det man kalder, en kvælstoffikserende afgrøde, der optager kvælstof fra atmosfæren og efterlader kvælstof i jorden til næste afgrøde.  Hestebønner ses af stadigt flere som et dansk alternativ til noget af den soja der importeres fra USA og Sydamerika.
 

Læs også