Fra i dag skal der bruges særlige dyser ved sprøjtning med prosulfocarb

1. august træder nye regler i kraft: Landmænd skal fremover benytte særlige dyser til deres sprøjter, som sikrer lav spredning (afdrift) til omgivelserne, når der bruges sprøjtemidler, som indeholder prosulfocarb.

Det er et af elementerne i forårets »Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021«, at ændre bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, så spredning af prosulfocarb begrænses mest muligt.

Den politiske aftale blev indgået af Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Fra i dag skal landmænd, som bruger prosulfocarb, benytte særligt sprøjteudstyr, som skal sikre minimum 75 % reduktion i afdriften til omgivelserne. Mange landmænd anvender allerede i dag afdriftsreducerende dyser, der spreder sprøjtemidlerne i større dråber, som ikke så let kan tages af vinden og dermed sprede sig til omgivelserne.

Problem for frugtavlere

Ukrudtsmidler med prosulfocarb har tidligere givet problemer hos nogle frugtavlere, fordi rester af sprøjtemidlet er fundet på deres frugt. Årsagen hertil kan være, at der på nærliggende konventionelle marker er sprøjtet med prosulfocarb, og at blæsten har ført sprøjtemidlet med sig og hen til frugtavlerne. Da både økologisk og konventionel frugt skal være fri for prosulfocarb, har resterne store konsekvenser for de berørte avlere.

Læs også