Specialist i afsætning af bæredygtig flis

På Biomasse Børsen ApS ved Ribe har man specialiseret sig inden for forædling og salg af fast biomasse til varmeværker. Her har man stort fokus på certificeringskrav omkring bæredygtig flis

Det er blot to år siden at afsætningsselskabet Biomasse Børsen blev etableret. I spidsen for selskabet står Henry Hansen og Michael Vismar Birch. Siden er Paul Lillelund kommet til, der er indkøbs og salgsmanager i selskabet. Michael Birch og Paul Lillelund har begge baggrund og ekspertise inden for skovbrug, flisprodukduktion og salg.

Henry Hansen er indehaver af Obbekær Vognmandsforretning, der råder over maskiner til flisproduktion. Michael Vismar Birch er indehaver af firmaet Natur & Biomasse, der blandt andet arbejder inden for landskabspleje, søer og slåning af græs. Paul Lillelund har som skovrider mange års erfaring og har stor ekspertise inden for skovområdet.

Det var en vision og ønske om at kunne styrke afsætningen af flis til varmeværkerne rundt om i landet, der ønsker sikkerhed, stabilitet og som nu også skal opfylde det politiske krav om bæredygtighed, der ligger bag Biomasse Børsen, der også selv har en produktion og salg af flis og anden biomasse.

Varmeværker over 20 Mwh skal i dag kunne dokumentere hvor og hvordan den flis de bruger, er produceret og kommer fra.  Et krav, der politisk blev vedtaget sidste år. Samtidig ventes det at EU også spiller ud med fælles krav senere.

-  Med de nye krav til produktion og dokumentation af bæredygtig biomasse stod vi ved en skillevej. Vi havde hverken tid eller evner – hvad skulle vi gøre? Vi valgte at satse og ansætte Paul, forklarer Michael Vismar Birch

Reglerne om at anvende bæredygtig biomasse gælder for alle varmeværker, men det er alene varmeværker på mere end 20 MWH, der skal dokumentere, at den anvendte brændsel er bæredygtig. I løbet af de kommende år forventes krav om dokumenteret bæredygtighed også at gælde de mindre varmeværker. Herefter skal alle varmeværker kunne dokumentere bæredygtighed af den flis, der benyttes i varmeproduktionen.

Det er her at Biomasse Børsen kommer ind med sin ekspertise.

-  I forbindelse med Biomasse Børsen blev SBP-certificeret har vi fået godkendt et leverandørprogram,
der betyder, at Biomasse Børsen som certificeret producent og forhandler af flis kan dokumentere ophav, screening og sporbarhed af den flis man selv producerer, og via sine underleverandører formidler afsætningen af til varmeværkerne.
Leverandørprogrammet betyder at biomassen kan SBP-godkendes, og samtidig sørger Biomasse Børsen for af afsætte den.
 

Læs også