Tiden er ved at løbe ud for læggekartofler

Om halvanden måned skal de første kartofler lægges i Middelhavsregionen. Hvis der skal bruges dansk læggemateriale, er tiden ved at løbe ud.

- Situationen for læggekartoffelproducenterne er fortsat meget bekymrende, fastslår salgsansvarlig for hjemmemarkedet hos Danespo, Michael Flø.

- Produktionen af læggekartofler foregår i stadig højere grad på de lidt bedre jorde med et højere lerindhold, fordi efterspørgslen går mod sorter med lysere skind. Disse jorde er længere om at tørre op, og derfor har det knebet meget med at få de sidste arealer taget op.

Michael Flø fortæller, at det er endog meget vigtigt at få kartoflerne tørret meget hurtigt for at lukke korkporerne. Det sker bedst i en tørrevogn og så hurtigt som muligt.

- Kartoflerne er både fugtige fra den vandmættede jord og fra selve optagningen under forhold, hvor luftfugtigheden er meget høj. Her er det utroligt vigtigt at få tørret kartoflerne hurtigt, siger han.

 

Lignede 110 procent

Op til optagesæsonen så kartoffelmarkerne flotte ud.

- Vi synes jo alle sammen, at det hele så ud til at blive et 110 procents år på alle parametre. Det betyder samtidigt, at alle udgifterne til en stor avl er afholdt, og derfor er det så meget mere ærgerligt, hvis vi ikke får det hele med, siger Michael Flø.

- De læggekartofler, der er blevet taget tidligt, har derfor givet fine udbytter og kom også op i en fin kvalitet. Især for læggekartofler til eksport er vi pressede, for det varer jo ikke længe, før markederne i Nordafrika og Sydeuropa skal have leveret læggekartofler.

Michael Flø fortæller, at de første kartofler omkring Middelhavet lægges allerede i slutningen af november og december måned.

- En kartoffel skal jo helst have nogle ugers hviletid, før den skal spire igen, så vi er ved at løbe ud for tid med nogle af de sene sorter, siger han.

 

Tager læggekartofler først

De avlere, der selv fremstiller sine læggekartofler, er typisk avlere af stivelseskartofler.

- Her er der praksis for at nedvisne tidligt og tage læggekartoflerne tidligere op, så jeg går ud fra de fleste har fået tilstrækkelige mængder taget op. Med undtagelse af de sene sorter er vi derfor fortrøstningsfulde her.

Hvorvidt der til gengæld kan opnås væsentlig højere priser for læggekartoflerne til eksport, tror Michael Flø ikke, at situationen i Danmark vil påvirke situationen ret meget.

- Vi skal ikke være blinde for, at opkøberne i Nordafrika og Sydeuropa hurtigt begynder at kigge mod Frankrig og Holland/Belgien, hvor der også produceres læggekartofler. Derfor tror jeg ikke, situationen i Danmark kommer til påvirke markedet væsentligt.

 

Læs også