Minister i medvind på stormøde i Billund

Der var massiv ros til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og regeringen generelt, da Landbrug & Fødevarer i samarbejde med landboorganisationerne i Midt- og Sydjylland, havde inviteret til ministermøde i Billund

Ros, klapsalver og mange anerkendende kommentarer for både hans og regeringens landbrugspolitik.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen var i den grad blandt venner, da han forleden sammen med L&F-formand, Martin Merrild, var indlægsholdere ved et ministermøde tirsdag aften hos Sagro i Billund, arrangeret af netop Landbrug & Fødevarer i samarbejde med landboorganisationerne i Midt- og Sydjylland.

-  Det er en fornøjelse med dig og den regering du er en del af, der virkelig vil landbruget, lød det fra formand for Jysk Landbrug, Bjarne Larsen, der indledte mødet.

Og mens Bjarne Larsen ikke havde en finger at sætte på den overordnede landbrugspolitik, havde han til gengæld en bøn med til Esben Lunde Larsen, omkring vandrådsarbejdet, hvor han efterlyste opdateret datamateriale.

Esben Lunde Larsen var ikke sen til også at takke for det gode og konstruktive samarbejde, som han oplever med landbruget - ikke mindst Landbrug & Fødevarer.

-  I aften vil jeg tage jer med en tur i maskinrummet i Miljø- og Fødevareministeriet, forklarede Esben Lunde Larsen, der havde delt sit indlæg op i en illustrativ model fordelt på et bedriftsbesøg.

I stalden handler det, ifølge ministeren, især om to vigtige områder – Husdyrregulering og Veterinærforlig III.

Omkring sidstnævnte var det ikke mindst udfordringen med at finde alternativer til zink, samt reduktion af antibiotikaforbruget, som ministeren ser som betydelige fokusområder – ikke mindst på grund af den store opmærksomhed nåde politisk og mediemæssigt, som de to emner har.

-  Her har vi at gøre med både en medieskabt virkelighed og en politisk skabt virkelighed, konstaterede Esben Lunde Larsen, der samtidig skitserede den svære kunst, når man på den slags områder går efter brede politiske aftaler.

-  Virkeligheden er, at brede politiske aftaler har en pris. Og der er en høj pris for oppositionens opbakning til brede aftaler, konstaterede Esben Lunde Larsen, der samtidig kom med en opfordring til landbruget:

- Jo bedre I er til at forklare jeres faktiske forhold, jo bedre kan vi lave løsningerne til jer.

Det skal være slut med at landmænd får hjertebanken, hver gang de ser en hvid bil fra Miljø- og Fødevarestyrelsen køre ind på gårdspladsen.

Esben Lunde Larsen skitserede den nye kontrolstrategi, hvor man arbejder mere med dialog, tillid og rådgivning ved besøg af kontrollørerne og mindre med kontrol og påbud.

-  Generelt arbejder vi med færre kontroller, og det skal foregå ordentligt – alle skal kunne forstå, hvad der sker, pointerede ministeren.

Også omkring vandområdeplaner, vandrådsarbejdet og grundvandsanalyse, kom ministeren landbruget i møde.

-  Vi har et kæmpe ønske om, at landbrugspakken kan skabe vækst og arbejdspladser, uden øget regulering, lød det fra Esben Lunde Larsen, der i den forbindelse også inddrog sammenligning med andre lande.

Samtidig understregede han, at stærkt omtalte IFRO-rapport ikke får regeringen til udtage arealer ud på basis af denne rapport.

-  Vores Ønske med vandråd er at få taget de rigtige områder ud, hvor god økologisk tilstand giver mening, sagde Esben Lunde Larsen, der samtidig benyttede lejligheden til at kvittere for det arbejde, der er blevet lavet rundt omkring i vandrådene landet over.

Omkring grundvandsanalyse pointerede Esben Lunde Larsen behovet for en uafhængig analyse – hvilket han mener den omdiskuterede Cowi-rapport gav.

-  Cowi-rapporten blev lavet med en armslængde til ministeriet. Man må gerne være uenig, men vi har tillid, fastslog han.

Cowi-rapporten, der i store træk frikendte Miljø- og Fødevareministeriet i sagen om indberetning af fejlagtige grundvandsdata til EU, har mødt kritik fra flere sider – både i Folketinget, men også fra kredse i landbruget.
 

Læs også