Sønderjyske landmænd bidrager til EU-projekt

SLF havde forleden inviteret en gruppe unge landmandstalenter med på et udviklingsseminar med overskriften ”Bæredygtig finansiering for bæredygtigt landbrug”, arrangeret af Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Formålet med seminaret var at give indspil til et EU-projekt om sikring af fremtidigt bæredygtigt fødevaresystem og finansiering heraf.

Der lægges op til, at fremtidig bæredygtighed skal omfatte løsning af de økonomiske, økologiske og sociale udfordringer, som fødevareproduktion og landdistrikter står over for.

Mødet bød på en perlerække af inspirerende oplæg om ideologier, ejerformer og nye finansieringsmodeller - fra traditionel kreditforenings og bankfinansiering over pensionskasser og forskellige jordbrugsfonde og udefrakommende investorer.

Nyere begreber, hvoraf nogle er under afprøvning, mens andre er relativt ukendte. For eksempel er crowdfunding og earn-out ikke særligt velkendte begreber i landbruget.

Efter indlæggene var de unge SLF talenter aktive i fire workshops sammen med forskere og erfarne folk fra erhvervslivet.

Det var tydeligt, at det gav en særlig god dialog, når unge landmænd, som står over for etablering som ejer eller leder i landbruget, kunne spille op mod innovative og erfarne erhvervsfolk.
Samtidig gav det rigtig god mening for hele projektets formål, at en gruppe unge ambitiøse landmænd kunne være med til at præge debatten og give indspil til den forskning og det politiske arbejde, der kommer til at forme de finansielle rammebetingelser, de selv kommer til at leve under.

-Vi ser frem til at se resultatet, understregede regnskabskonsulent Anne Grethe Tøisen fra SLF. Jeg oplevede, at de unge talenter havde et væsentligt input i debatten, siger hun.
 

Læs også