Stiller skarpt på mælk fra jord til køletank

LandboSyd og Vestjysk Landboforening indbyder til gratis temadag mandag 4. december på Agerskov Kro og Hotel om effektivitet og god økonomi i mælkeproduktionen.

Der bliver mulighed for at hente masser af ny viden om foder og køer, når LandboSyd og Vestjysk Landboforening den 4. december arrangerer en temadag om økonomien i mælkeproduktion – fra jord til mælketank.

Den gennemføres mandag den 4. december på Agerskov Kro og Hotel, og mens formiddagens program handler om grovfoderproduktion i marken, bliver det køerne i stalden, der kommer i centrum om eftermiddagen.

Formiddagen er arrangeret af Planteavlskontoret i LandboSyd. Henning Sjørslev Lyngvig fra DME&E giver sit bud på, hvordan man kommer godt i gang med udbytteregistreringer i grovfoder, og hvordan det faktisk giver flere penge på bundlinjen.

LandboSyds planteavlsrådgivere vil desuden servere den nyeste viden om, hvordan man får mest muligt superfoder ud af sine majs- og græsmarker og toptuner økonomien i grovfoderproduktionen.

Det handler bl.a. om det kloge sortsvalg i majs, de dugfriske resultater fra landsforsøgene med majssorter 2017 samt hvad der er alfa og omega i majsdyrkningen, når det skal lykkes hver gang.

Derudover bliver banen kridtet op omkring de strategier, der lægger grunden for den bedste kvalitet og de højeste udbytter i græsmarksdriften. Eftermiddagens program er sammensat i et samarbejde mellem Kvægrådgivningen LandboSyd og Team Kvæg hos Vestjysk Landboforening. Under overskriften ”Dine køer + dine rutiner = dine penge” får deltagerne bl.a. tips til at skabe en høj effektivitet i AMS-besætningen ved at have fokus på de første 12 uger, kælvning samt de rutiner og indstillinger, der skal til.
Derudover forklares, hvorfor sunde dyr er vigtigere end lav kalvedødelighed, hvis man vil have kvier med X-faktor, og hvordan fokus på energi og calcium-stofskiftet hos goldkøer er vigtigt for at have ny-kælvere uden startbesvær.

Desuden bliver tilhørerne udfordret på, om grovfoder nu altid er det billigste foder, når energiværdien tages med i betragtning, og der sættes fokus på, hvor meget mælk et givet foder har potentiale til.

Temadagen den 4. december på Agerskov Kro og Hotel, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov starter kl. 10.00 og slutter kl. 15.30. Det er gratis at deltage.
 

Læs også