Axzon bygger verdens største sostald med løsdrift

Høj standard inden for bæredygtighed, etik og velfærd for dyr og ansatte skal gøre svinene fra Axzons nye farm til højværdi-kødprodukter

- Vi har for nylig overtaget endnu en tidligere polsk statsfarm, og forventningen i området var, at vi blot skulle klemme så mange søer ind i de gamle bygninger, som der kunne være.

- Men det måtte kunne gøres på en ny og anderledes måde, tænkte vi.

Bjarne Vest fra den danskejede Axzon-gruppe talte onsdag aften i denne uge på et møde for godt 50 medlemmer af foreningen Danish Farmers Abroad på et hotel i Hannover. Det skete i forbindelse med landbrugsudstillingen EuroTier, der løb af stablen lige ved siden af hotellet.

Bjarne Vest er chef for Axzon-gruppens svineproduktion i store farme i Polen, Ukraine og Rusland. Han tager sig specielt af udviklingen af nye produktionssteder.

Han fortæller han om tankerne bag og de foreløbige erfaringer med verdens største sostald med løsdrift i en full-line-produktion (produktion der inkluderer søer, smågrise og slagtesvin, red.):

- Vi valgte at bygge om med to mål: At alle dyr går i løsdrift og at indføre grøn energi i form af biogasanlæg.

 Bæredygtighed og miljøhensyn

- I hele vores produktion fra foder, over den store svineproduktion og gennem vores eget slagteri stiller vi høje standarder for bæredygtighed, miljø, dyrevelfærd, etik og arbejdsmiljø, understreger Bjarne Vest.

- Dette er en absolut grundholdning og seneste succes for os er, at vi nu - på grund af den tilknyttede biogasproduktion - kan markedsføre CO2-neutralt kød til de kritiske forbrugere i Europa.

Det har blandt andet giver rosende omtale i Financial Times for et par uger siden.

- På alle vores farme lever vi mindst op til danske standarder inden for miljøregler og bæredygtig produktion - hvis det ikke ligefrem er i strid med lokale love, siger Bjarne Vest.

- Vi er også begyndt at se mere og mere på etiske forhold, så som at dyrke majs alene til at fylde i biogasanlæg. Et nyt system giver os nu mulighed for at dele den crimpede majs i henholdsvis våde kerner til foderbrug og resten af kolben og planten til biogas.

Først med biogas i Polen

I dag dyrker Axzon-farmene selv 97 procent af foderet på sine i alt 27.000 hektar.

- Vi runder om en måneds tid de 40.000 søer med full-line produktion, og målet er at nå 64.000 søer med full-line i 2019. Det går vi målrettet efter, siger Bjarne Vest.

Desuden har koncernen sit eget slagteri, Prime Food, i Polen samt nu i alt ni biogasanlæg.

- Vi var de første i Polen til at bygge biogas. Og først da vi havde opført anlæg nummer seks, kom der også andre til. I dag er der cirka 100 biogasanlæg i Polen.

Biogas-etableringen har været et centralt indsatsområde for Poldanor/Axzon de seneste år.

- Efter at Polen politisk fastsatte sine egne mål for en grøn energipolitik for et par år siden, har vi haft stor politisk glæde over vores anlæg, fortæller Bjarne Vest.

Selvforsynende

- Da vi søgte byggetilladelse til vores seneste farm med løsdrift, gik den glat og hurtigt igennem til en tilladelse, eftersom der var projekteret et biogasanlæg på farmen.

Poldanor bruger selv 40 procent af egen biogasproduktion til varme og el.

- Det dækker faktisk op til 100 procent af vores energibehov.

Slagteriet forarbejder udelukkende kød fra Poldanors egne grise, og der er stigende efterspørgsel på dette højværdi-kød og kødprodukter.

- Vi har netop lige passeret en million solgte pakker kødvarer pr. uge, fortæller Bjarne Vest. Tidligere fik vi højere pris end de øvrige polske svineproducenter, men da disse nu er ved at komme op på vores standard, så må vi udtænke nye kvaliteter til at fastholde vores højere pris.

Overtaget tidligere statsfarm

Den nye farm ligger kun syv kilometer fra den tyske grænse.

- Det betyder, at vi nemt kan afsætte vores højværdi-kød i Berlin, påpeger Bjarne Vest.

Den tidligere statsfarm er bygget i 1978 og havde dengang cirka 2.400 søer og 125 ansatte. Efter murens fald har den haft to investor-ejere.

- Vi købte den af en anden dansk ejer og har brugt en hel del tid på at rydde op, viser Bjarne vest med fotos fra overtagelsen.

De bestående bygninger skulle genanvendes med ny indretning indvendigt.

- Udvendigt har vi lavet høj biosecurity (biosikkerhed, red.) med hegn hele vejen rundt om og én enkelt sluse.

5.000 løse søer

- Foreløbig har vi nu 5.000 løsgående søer med fravænning og dyrker cirka 1.000 hektar. Der er knap 100 ansatte på denne - nu største farm i verden med løsgående søer i en full-line-produktion.

Der blev også opført et biogasanlæg, men det blev mindre end oprindeligt planlagt.

- Kulindustrien her i Polen er utrolig stærk. Og den har på det seneste fået godkendt kul iblandet lidt affaldstræ som såkaldt grøn energi. Det har presset vores muligheder inden for biogas.

Der er fuldspalter i alle stalde. Også hvor der er dybstrøelse med halm.

- Under spalterne, under halmmåtten, kører et par store skrabere. Og det betyder, at vi praktisk talt ikke skal fjerne halmmåtten på noget tidspunkt. Den tømmes langsomt ned gennem spalterne af sig selv.

Løse søer i farestalden

Også i farestaldene er søerne løsgående.

- Foreløbig har der været omkring en procent højere pattegrisedødelighed, siger Bjarne Vest. Men med tiden forventer vi faktisk en lavere dødelighed end i normale farestalde.

De ansatte skal derimod tænke på, at soen er løsgående, når de går ind i stierne.

- Men ofte behøver de ikke gå ind til soen. Eller de kan i kort tid spærre soen inde med et gitter.

Går efter at få NTM-grise

- Ud over vores CO2-neutrale, løsgående velfærdsgrise har vi også en målsætning om at få såkaldte NTM-grise, oplyser Bjarne Vest.

NTM står for non-technical-modified smågrise og betyder, at grisene ikke får klippet tænder, hale eller kastreres.

- I Polen anvendes i udpræget grad vaccination med Improvac mod ornelugt, men vi vil prøve at undgå dette. Desuden kan vores slagteri slagte ornegrise særskilt.

- Det er således en absolut målsætning for os fortsat at være markedsførende med de højest mulige standarder inden for svinekødsproduktion, slutter Bjarne Vest.

Læs også