Minister: EU-dom får ingen konsekvenser

Vandplanerne var næsten fem år forsinkede, og EU-domstolen har nu afsagt dom

EU-domstolen har torsdag afsagt dom over Danmark for ikke i tide at have offentliggjort vandplaner for perioden 2009-2015 og rapporteret planerne til Europa-Kommissionen.

Vandplanerne skulle have været færdige inden den 22. december 2009, men blev først offentliggjort og rapporteret til Kommissionen for få dage siden. Men ifølge miljøminister Kirsten Brosbøl (S) får dommen ingen økonomiske konsekvenser – ud over, at Danmark kan blive anmodet om at betale sagsomkostningerne:

- Dommen kommer på ingen måde som nogen overraskelse. Den er helt naturlig og forudsigelig, fordi Danmark ikke har overholdt sine forpligtelser i Vandrammedirektivet til at have vandplaner klar inden den 22. december 2009. Det vigtigste er nu, at vi i mellemtiden har fået gyldige vandplaner på plads, og at arbejdet med den næste generation af vandplanerne også er i fuld gang

- Vandplanerne var allerede to år forsinkede, da vi kom i regering. Siden har de været underkendt og i høring ad flere omgange på grund af store ændringer undervejs. Men nu her vi fået de første vandplaner på plads, der skal sikre renere vand og bedre vilkår for fisk og planter. Det er jeg rigtig god tilfreds med, tilføjer Kirsten Brosbøl.

Anden generation af vandplanerne gælder fra udgangen af 2015-2021 og ventes at blive sendt i høring senere på året.

Læs også