Formand: Naturplan overlader natur til langsom død

- Det er helt urimeligt at ødelægge privat landbrugsjord for 1,8 milliarder, siger formand for Vestjysk Landboforening Søren Christensen

Tidligere på ugen præsenterede regeringen sin Naturplan Danmark, der skal udstikke dansk naturpolitik frem mod 2020.

Naturplanen skal sikre 25.000 hektar ny natur og skov i Danmark – og med i planen er også et forbud mod sprøjtning og brug af gødning i §3-bekyttet natur.

Men hos formand for Vestjysk Landboforening Søren Christensen bliver planen mødt med kraftig kritik. Og det er forbuddet mod at sprøjte og gøde de særligt følsomme naturområder, der vækker mest harme hos den vestjyske landboformand og økologiske kødkvægsproducent:

- Det er helt urimeligt at ødelægge privat landbrugsjord for 1,8 milliarder kroner – og endda gøre det uden en konkret arbejdsplan. Miljøministeren gør bare problemerne i dansk landbrug endnu større. Det her vil ramme folk rigtig hårdt, siger Søren Christensen i en pressemeddelelse.

Han efterlyser en konkret plan for, hvem der skal passe naturarealerne – og hvor pengene til vedligeholdelse skal komme fra:

- Når man foretager så voldsomme indgreb i folks private ejendom, må det som minimum ledsages af en konkret 25-års plan for, hvordan de områder skal vedligeholdes fremover.

- Alle ved, at jord der ikke bliver vedligeholdt, mister den natur og det dyreliv, man stræber efter. Hvornår er der nogen, der forstår, at det ikke er landmændene, der er naturens værste fjende, men politikere med uigennemtænkte projekter, som grøn vækst, randzoner – og naturplaner?


Læs også