Jordbrugets gæld blev reduceret

Gælden inden for jordbruget blev reduceret med seks milliarder kroner i 2013

Danmarks Statistik har kigget på jordbrugets gæld sidste år og en ny rapport viser, at kontantværdien af jordbrugets samlede gæld ultimo 2013 er opgjort til 346 milliarder kroner.

Dermed faldt gælden med 1,8 procent – eller seks milliarder kroner – i forhold til 2012.

- Det høje gældsniveau for jordbruget kan ses i forhold til jordbrugets samlede bruttoproduktion, som i 2013 var på 81,8 milliarder kroner. Dermed var jordbrugets gæld mere end fire gange så stor som den årlige bruttoproduktion, skriver Danmarks Statistik i rapporten.

Danmarks Statistik har også opgjort jordbrugets renteudgifter for 2013 – nemlig 9,2 milliarder kroner mod 11 milliarder kroner i 2012. Det svarer til et fald på 16,3 procent.

Faldet i renteudgifterne skyldes fortrinsvis et lavere renteniveau end i 2012. Omkostningerne ved swap er ikke medregnet i de samlede renteudgifter.

- Renteudgifterne til realkredit, som er den største rentepost, faldt med 25,3 procent i forhold til 2012, lyder det fra Danmarks Statistik.

Læs også