Over 7 millioner for fejl i rådgivning

Den langvarige Centrovice-sag om forkert rådgivning i en skattesag er nu afgjort af Østre Landsret.

En sag om forkert rådgivning i et skattespørgsmål mellem den fynske rådgivningsvirksomhed Centrovice og fire ejere af Abelonelund ApS fra Middelfart er i denne uge blevet afgjort i Østre Landsret.

I forhold til Byrettens kendelse er erstatningsbeløbet er hævet omkring en million kroner, således Centrovice ud over de tidligere udbetalte 3 millioner kroner er dømt til yderligere at betale cirka 3,9 millioner kroner plus renter og sagsomkostninger.

Sagen udsprang af, at Skat med tilbagevirkende kraft underkendte en transaktion foretaget i 2006, hvor de fire personer havde solgt deres ejendom til et fælles selskab, som dagen efter solgte den samme ejendom for 10 gange sin købspris.

Centrovice havde rådgivet om transaktionen, og i første omgang lød erstatningskravet til rådgivningsvirksomheden på over 30 millioner kroner.

Læs også