Partnerskab for mere målrettet regulering får formand

Kurt Nielsen skal stå i spidsen for det partnerskab, der skal arbejde hen imod ny målrettet regulering af landbrugsarealer

Partnerskabet for ny målrettet regulering af landbrugets arealer får nu en formand.

Prodekan for vidensudveksling ved Aarhus Universitet Kurt Nielsen er således valgt til formand.

- Der er brug for, at alle partnere i videninstitutioner, landbrugsforeninger og miljøorganisationer bidrager med viden og erfaringer, så vi gennem en mere målrettet regulering kan øge landbrugsproduktionen – samtidig med, at miljøpåvirkningen mindskes, siger Kurt Nielsen på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

En af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger er en mere målrettet regulering af landbrugets arealer, og at virkemidler bør udvikles på tværs af relevante institutioner og organisationer. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering er en del af dette arbejde.

I partnerskabet indgår både universiteter og interesseorganisationer såsom Dansk Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Økologisk Landsforening, Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer og Videncentret for Landbrug.

Læs også