God hygiejne er forudsætning for en god produktion

Der skal sæbe til! Sådan lyder det fra desinfektionsrådgiver, der påpeger, at korrekt udført vask og desinfektion kan måles i kroner og øre

- Et højt hygiejnisk niveau er en væsentlig forudsætning for at kunne opretholde en høj produktivitet.

Sådan lyder det klare budskab fra desinfektionsrådgiver Ove Christoffersen, der har sit eget landsdækkende rådgivningsfirma, Biocide, ved Vejle.

- Ved at optimere den del af management, hvor rengøring og desinfektion indgår, er det altid muligt at øge produktionsresultaterne, påpeger han.

Forklaringen er ifølge Ove Christoffersen, at man reducerer risikoen for sygdom ved at holde antallet af mikroorganismer på et lavt niveau, og dermed kan produktionsresultaterne holdes på et højt niveau.

Vask er ikke nok

- Ved vask af stalden fjernes kun cirka 90 procent af smittekimene, dette er langtfra nok til at opretholde et tilstrækkeligt lavt niveau til næste hold dyr, siger Ove Christoffersen.

Desuden er det hans erfaring, at alt for få bruger sæbe under rengøringen.

Det bevirker, at der ikke kan fjernes nok fedtstoffer, proteiner og mikroorganismer, som sidder i disse »hinder«.

Det er ganske enkelt ikke muligt at fjerne alt skidtet, hvis der ikke anvendes sæbe. Forklaringen er, at vand og fedtstoffer ikke kan arbejde sammen. Kun ved brug af sæbe, bindes vand og fedtstoffer sammen kemisk af sæbemolekylerne.

En anden fordel ved brug af sæbe er, at arbejdstiden reduceres væsentligt, eftersom, det er sæbestofferne, der gør en del af arbejdet.

Spildt desinfektion

Hvis der er organisk materiale tilbage efter rengøringen, så ødelægger man sine - måske dyrt indkøbte desinfektionsmidler.

Rådgiveren forklarer, at det skyldes, at gødning og foderrester »forbruger« de aktive stoffer, der er i desinfektionsmidlerne, således at desinfektionen bliver mangelfuld eller i værste fald ikke virker over hovedet.

- Husk desuden, at desinfektionen foretages umiddelbart efter vasken således, at udtørringsperioden bliver så lang som muligt, råder Ove Christoffersen.

- En stald, der er grundigt rengjort og desinficeret, giver det næste hold dyr gode muligheder for at komme godt fra start. Og det medvirker til, at medicinering kan nedbringes, siger han, og påpeger, at man ved et korrekt stykke arbejde kan opnå såkaldt »nystaldseffekt«, som kan måles i kroner og øre.

Ove Christoffersen yder privat rådgivning og afholder også kurser.

Læs også