Sådan øger du chancen for at få slukket branden

Det kan være fornuftigt at have brandslukningsudstyr med ud i marken, hvor der høstes

Høst under tørre og varme forhold giver øget risiko for brand.

Så selv om høsten er en travl periode, lønner det sig at tage forholdsregler mod opståen af brand – samt at have et godt slukningsudstyr til rådighed. Sådan lyder det fra energi- og teknikrådgiver ved Byggeri & Teknik A/S Gunnar Schmidt.

Han peger på, at der grundlæggende er to hovedkilder til, at der under høstarbejdet kan opstå brand i mejetærskeren:

- Ved høst under tørre og varme forhold opstår en masse støv, som sammen med avner og emter er lette at få til at brænde Uden regelmæssig rengøring af motorrum og kølesystem vil der på et tidspunkt opstå brand. Den bedste måde at sænke brandrisikoen på er at rengøre motorrummet en gang dagligt med trykluft.

- Teknisk fejl – særligt, hvor et leje eller en kilerem danner varme, så halm, avner og emter antændes. Daglig klargøring reducerer problemet, men der vil altid være en risiko.

Vand er vigtigt

Gunnar Schmidt peger på, at alle mejetærskere skal være udstyret med en mindre pulverslukker, som skal være placeret i nærheden af førerkabinen. Men en sådan to- eller seks kg pulverslukker batter ikke meget ved en mejetærskerbrand.

- Chancerne for at slukke en mejetærskerbrand øges betydeligt, hvis mejetærskeren er udstyret med mindst en stor brandslukker med vand samt en stor pulverslukker.

Selv om man har forsikret mod brand og i reglen får det økonomiske tab dækket, er der altid et merarbejde forbundet med en brand. Jo hurtigere en brand slukkes, jo mindre bliver skaden.

- Særligt i tørre høstsæsoner er det en god ide at have brandslukningsudstyr med ud i marken, hvor der høstes. Det kan være en udtjent marksprøjte, som bliver udstyret med en-to brandslanger – og som monteres på en disponibel traktor – eller en palletank, som monteres med motorpumpe og en-to brandslanger.

Læs også