Banker bør smide yderligere fedt

Mange banker tjener for lidt, hvilket kan true den fremtidige finansielle stabilitet, mener Nationalbanken

Af hensyn til den fremtidige finansielle stabilitet bør der ske en kapacitetstilpasning i banksektoren, for eksempel via fusioner, med henblik på at opnå en mere rentabel forretning.

Det skriver nationalbankdirektør Lars Rohde i en meddelelse i forbindelse med bankens vurdering af den finansielle stabilitet i Danmark.

- De fleste pengeinstitutter er kommet ud på den anden side af krisen, men der er stadig mange, som har lav egenkapitalforrentning og høje omkostninger. Indtjeningen presses af lavere efterspørgsel efter nyudlån med deraf følgende stigende konkurrence og faldende udlånsmarginaler, konstaterer Lars Rohde.

Holder øje med banker

Han tilføjer, at især pengeinstitutter med store eksponeringer i fraflytningsområder kan være udfordret af udviklingen.

Det betyder, at bankerne bliver fristet til at investere i mere risikable aktiver eller lempe kreditstandarderne for at øge udlånsvolumen, som man så det før finanskrisen.

Nationalbankdirektøren advarer mod at gå den vej.

- Den høje udlånsvækst i pengeinstitutterne forud for finanskrisen skete på bekostning af kreditkvaliteten, og det er vigtigt, at dette ikke gentager sig, skriver han i meddelelsen.

Nationalbanken vurderer, at de danske pengeinstitutter samlet set er velkapitaliserede, kan modstå hårde makroøkonomiske stød og har overskudslikviditet.

Læs også