Vind en Blonde d’Aquitaine kvie

Har du bare brug for en ny avlskvie i besætningen, så kom og vind en Blonde d’Aquitaine kvie på Landsskuet i Herning.

Kom på Landsskuet i dagene torsdag den 3. juli til lørdag den 5. juli og se den flotte Blonde d’Aquitaine kvie, som du kan vinde og hør mere racen Blonde d’Aquitaine.

 

Vi giver kaffe og en forfriskning torsdag og fredag kl. 13-15, samt en rigtig god forklaring på, hvorfor du skal bruge blondesæd.

 

Blonde d’Aquitaine foreningen kan oplyse, at de har solgt 34% mere sæd efter deres tyre i forhold til sidste år. Dette skyldes at malkekvægproducenterne skal opfylde nogle krav, som høj tilvækst og bedre slagteform på deres kalve, når de skal sælge dem til slagtekalveproducenterne.

 

Blonde d’Aquitaine foreningen har 30 års jubilæum i år. Foreningen blev oprettet året efter, at Svend Andersen, Egense tog initiativet til at importere

kødkvægsracen Blonde d’ Aquitaine til Danmark. I dag er der cirka 1000 renracede køer og cirka 3500 dyr i alt.

 

Udstillerne bakker udstillingen på Landskuet op med at komme med 49 dyr og nogle krydsningsdyr.

 

Blonde d’Aquitaine foreningen har desuden sikret deres fremtid ved at oprette en ungdomsforening. Ungdomsforeningen har mange nye og gode ideer og har du lyst til at deltage i ungdomsforeningen, som kom og mød dem på Landsskuet i Herning.

Læs også