Smart gyllekørsel

Vi når langt med omtanke og sund fornuft, og så koster det ikke noget. Chefrådgiver Flemming Hedegaard giver råd til smartere gyllekørsel

- Tænk jer om!

Sådan indledte chefrådgiver Flemming Hedegaard, Byggeri og Teknik, sit indlæg på sidste uges temadag om gyllekørsel og fortsatte den lidt provokerende tone i håb om, at flere ville rejse sig i stolene og give hans meninger en chance.

Det første emne, Flemming Hedegaard berørte, var tilkørselsforhold til gylletanke.

- Der er tre vigtige ting, I skal huske på, når det drejer sig om tilkørselsforhold til gylletankene.

- Plads, plads og plads.

- Vi har en tendens til at stille alt muligt op ad gylletankene, og det går simpelthen ikke. Ryd op omkring tankene og få lavet så meget plads, at man som det mindste i hvert fald ikke behøver at bakke, lød opfordringen.

Flemming Hedegaard lagde ikke skjul på, at det mest optimale er, hvis man kan køre hele vejen rundt om tanken.

- Der er altså noget at hente, ved at have en fornuftig arrondering rundt om tanken, sagde han.

Ombytning af gylle

Også buffertankene blev taget under kærlig behandling af chefrådgiveren.

- Buffertanken holder meget kort tid det rigtige sted. Så skal den flyttes igen, og giver det mening?

- Jeg vil så gerne, at vi bliver bedre til at sætte os op i helikopterperspektiv, og ser grundigt efter hvad der giver mening, og hvad der skaber værdi.

Buffertanken splitter ifølge Flemming Hedegaard en ret stor del af marken ad, der hvor den placeres, da de mange tilkørsler gør, at afgrøder og jorden ødelægges.

- Det er en høj pris at betale for en buffertank.

- Hvis nu vi kunne læsse direkte fra lastbil i gylletank, så var det smart, men det kan være svært, at få til at gå op.

- I stedet tror jeg faktisk, at vi kommer til at se meget mere ombytning af gylle. Vi får lavet mere præcise bestemmelser af, hvad gyllen indeholder, og så henter vi fra de tanke, der er tættest på. Det får vi meget mere ud af, sagde Flemming Hedegaard.

Kørselspolitik

- Jeg vil gerne tale for, at alle der har jord, også har en kørselspolitik.

Chefrådgiveren hos Byggeri og Teknik mener, at det er vigtigt, at man har sørget for gode udkørsler og lavet klare aftaler om, hvor man kører, hvis ikke der er en vej og om man må vende på marken.

På vejene gælder det om at køre ordentligt, især omkring ejendommene, og lade være med at køre på hovedveje i myldretiden, hvis der er andre muligheder.

- Vis hensyn og hold ind. Og lad så for guds skyld være med at snakke i håndholdt telefon, når I kører. Det kan virke en anelse provokerende på fru Hansen, når hun kommer kørende i sin lille Seat Mii. Husk det er et udstillingsvindue, I sidder i, påmindende Flemming Hedegaard.

- Alt det her koster ikke noget. Bare gør det og husk så selv at gå forrest.

Læs også