Når kvoten forsvinder

Der er fortsat produktionsbegrænsninger, der skal tages højde for, selvom kvoten falder væk

Efter 30 år med mælkekvote er der en del, som man ikke længere skal bekymre sig om mere, men der er stadig ét kvoteår tilbage, og det gør det nødvendigt – på kort sigt – at lave en kvoteoptimering.

Der er flere muligheder, når en af de vigtigste produktionsbegrænsninger forsvinder. Optimering i indeværende kvoteår er dog også nødvendig, og det skal ses i sammenhæng med det kommende år.

To konsulenter giver deres bud på muligheder og udfordringer – ikke mindst i forhold til de kommende krav der følger med Lov om hold af malkekvæg.

Læs mere om kvotens fald – og de nødvendige overvejelser – i Effektivt Landbrug onsdag.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement.

Læs også