Ventetid skal ned på 200 dage

Hos Videncentret for Landbrug opfordrer man til, at der bliver fulgt op på, at fristerne overholdes

En del af regeringens vækstpakke indebærer, at en landmand maksimalt skal vente 200 dage på at afgjort en ansøgning om at måtte udvide produktionen.

Det fremhæver Videncentret for Landbrug (VFL), hvor miljøchef Hans Roust Thysen glæder sig over initiativet.

- Det er et rigtigt godt udspil. Landbruget har gennem en årrække kæmpet med meget lange sagsbehandlingstider. Der er mange eksempler på landmænd, der har ventet i flere år på at få en afgørelse, hvilket naturligvis er en stor hindring for dynamik og udvikling i erhvervet. Samtidig er det en stor personlig og økonomisk belastning for den enkelte landmand, der står med et færdigt projekt og ikke kan komme i gang.

Ifølge VFL er den gennemsnitlige behandlingstid for en miljøgodkendelse i landbruget lige nu godt 240 dage, men det dækker over store forskelle kommunerne imellem.

- Det er meget vigtigt, at de 200 dage tages dybt alvorligt. Kommunerne skal i praksis have ikke bare pligt, men også mulighed for at løse opgaven på den fastsatte tid. Og jeg håber og forventer, at der bliver fulgt op på, at fristerne overholdes, så landmændene kan gå ind i et ansøgningsforløb med en klar viden om, hvornår deres sag er færdigbehandlet, pointerer Hans Roust Thysen.

Læs også