Lørdagskylling skal i skoven

Forskere er ved at undersøge, om slagtekyllingeproduktion kan kombineres med eksempel produktion af energiafgrøder

Den økologiske slagtekyllingeproduktion trænger til en opstrammer.

Det mener man i hvert fald hos DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet. Her arbejder forskere med et nyt projekt, hvor man blandt andet undersøger, om slagtekyllingeproduktion kan kombineres med produktion af energiafgrøder, træer eller andre afgrøder, der også kan bidrage til kyllingernes næringsstofforsyning.

- Det er uhensigtsmæssigt, at den nuværende økologiske slagtekyllingeproduktion har problemer med dyrevelfærd og er afhængig af udenlandsk og konventionelt producerede proteinkilder og rugeæg. Der er behov for systemer, der i højere grad tilgodeser de økologiske principper samt forventningen om høj dyrevelfærd og positiv miljø- og klimapåvirkning.

Det siger lederen af projektet, seniorforsker Sanna Steenfeldt fra Aarhus Universitet på DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrugs hjemmeside.

Ud i skoven

Her fremgår det, at forskerne vil rette deres fokus mod at udvikle og afprøve nye fodringsstrategier i de eksisterende systemer.

- Et af de bærende elementer i projektet bliver at undersøge en kombination af slagtekyllingeproduktion med skovbrug eller produktion af andre afgrødetyper. Kyllingerne i forsøget vil få lov til at gå ude blandt enten energipil, cikorieplanter eller quinoaplanter, lyder det fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

I en anden forsøgsopstilling får slagtekyllingerne adgang til traditionelle kløvergræsmarker eller skovbrynet af en etableret blandet skov.

I begge forsøg vil der være fokus på påvirkninger af miljøet, den totale biomasse produktivitet samt dyrenes adfærd, velfærd og ernæring.

Projektet løber efter planen over fire år, og Fødevareministeriets Grøn Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har bevilget godt syv millioner kroner til projektet.

Aarhus Universitet leder projektet, der også har deltagelse af Videncentret for Landbrug, Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Top Æg ApS og to økologiske kyllingeproducenter.

Læs også