BL: Indsats er bygget op som et luftkastel

Chefjurist ved Bæredygtigt Landbrug Bjarne Nigaard er ikke overrasket over Rigsrevisionens kritik af arbejdet med vandplanerne

Hos Bæredygtigt Landbrug (BL) opfordrer chefjurist Bjarne Nigaard nu miljøminister Kirsten Brosbøl til at erkende, at Danmark aldrig får færdiggjort første generations vandplaner.

Baggrunden for Bjarne Nigaards opfordring er Rigsrevisionens beretning om vandplaner.

- På godt dansk står der, at hele arbejdet er baseret på uigennemskuelige og visse steder direkte fejlagtige tal. Hele den planlagte indsats er simpelthen bygget op som et luftkastel. Uden realitet og faktuel viden bag de påtænkte indsatser, siger Bjarne Nigaard i en pressemeddelelse.

- Og det er selvfølgelig ikke forvaltningsretligt holdbart, at man træffer beslutninger ud fra sådan et mangelfuldt grundlag.

- Tag tæskene

Bjarne Nigaard peger på, at flere interesseorganisationer – deriblandt BL – tidligere har rejst kritik af vandplanprocessen – og Europa-Kommissionen har også varslet, at Danmark trækkes for EU-Domstolen.

- Ministeren bør være så fornuftig, at hun tager tæskene ved EU-domstolen, erkender at Danmark aldrig får førstegenerationsvandplaner, dropper det videre arbejde med de mange høringssvar og den ressourcetunge proces for at kunne vedtage førstegenerationsvandplaner, der kun skulle virke i et lille års tid, lyder forslaget fra Bjarne Nigaard.

- Samtidig skal hun annullere det hidtidige og lige så fejlbehæftede arbejde med anden generation, og lade arbejdet begynde helt forfra, med reel inddragelse af faglig korrekt viden og af de berørte interessenter – samt få udarbejdet et opdateret grundlag for processen i form af nyere og mere korrekte baggrundsdata.

Læs også