Større miljøeffekt med muslinger end ved kvælstofreduktion

Etablering af muslingefarme kan blive et vigtigt virkemiddel til at forbedre miljøet i de danske fjorde, vurderer konsulent

Fire til seks muslingefarme i Skive Fjord vil kunne forbedre sigtdybden med 12 centimeter. Det er mere, end der kan opnås ved en reduktion på 50 procent i udledningen af kvælstof fra land.

Det viser resultater fra et strategisk forskningsprojekt, som for nylig blev offentliggjort af Aarhus Universitet. Det oplyser Videncentret for Landbrug (VFL).

- Det er meget interessante konklusioner, som i høj grad understøtter, hvad Videncentret for Landbrug har argumenteret gennem en årrække. Nemlig at miljøtilstanden i marineområder kan forbedres på mange måder - og at det er fagligt forkert ensidigt at satse på at reducere kvælstofudledningen, som det har været gjort i årtier, siger ekspert i vandmiljø og landskonsulent ved VFL Flemming Gertz på VFL's hjemmeside.

- At fire-seks muslingefarme er mere effektivt end en 50 procents reduktion af kvælstofudledningen, er en stærk indikation af, at farmene kan blive et meget effektivt og billigt middel til at forbedre miljøtilstanden i de danske fjorde. Samtidig tyder meget på, at muslingerne er velegnet som foder til delvis erstatning af fiskemel i foder til grise, lyder det videre fra Flemming Gertz.

Ifølge Flemming Gertz demonstrerer de nye resultater, at der er mange muligheder for at forbedre vandmiljøet – uden samtidig at fratage landbruget muligheden for at tilføre jorden tilstrækkeligt med næringsstoffer.

Læs også