Styrelse foretrækker oversvømmelser på landet

Et nyt partnerskab skal være med til at reducere risikoen for oversvømmelser i byerne. Vandet skal holdes tilbage på markerne

I Naturstyrelsen ønsker man at forhindre, at kraftige regnskyl over åbne landområder senere skaber oversvømmelser i byer som Aarhus og Vejle.

Derfor har styrelsen taget initiativ til et nye partnerskab, der blandt andet involverer en række kommuner og vandforsyningsselskaber. Partnerskabet skal udvikle teknikker, der kan bremse regnvandet, inden det når byerne. Det oplyser Naturstyrelsen.

- Det er nemmere at holde vandet tilbage på landet end at håndtere de store vandmængder inde i byen. Det er også billigere at løse problemerne på landet, hvor der er plads, end inde i de tæt bebyggede områder, siger landskabsarkitekt ved Naturstyrelsen Lone Ververs Jansson på styrelsens hjemmeside.

Her fremgår det, at partnerskabet eksempelvis skal se på metoder, der vil kunne holde vand midlertidigt tilbage på mark, skov eller naturarealer.

- Alt for store regnmængder på kort tid risikerer at få vandløb til at gå over deres bredder helt inde i byerne, hvor oversvømmelser giver langt de største skader. Så hellere skabe kontrollerede og kortvarige oversvømmelser i det åbne land, indtil åløbene gennem byerne kan følge med igen, vurderer Lone Ververs Jansson.

Læs også