Fornuftig sukkerroekampagne

Roekampagnen i Danmark slutter om få dage – og med et ganske fornuftigt resultat for de få tilbageværende sukkerroedyrkere på Fyn

I »gamle dage« var der et stort antal sukkerroedyrkere i det fynske område. Men efter lukningen af Assens Sukkerfabrik i 2006 og den efterfølgende kampagne med søtransport af roer til Nakskov, blev antallet kraftigt reduceret, og i dag er kun ca. 20 sukkerroedyrkere tilbage på Fyn og Langeland.

LandbrugFyn har besøgt en af de fynske dyrkere, Per Vest Hansen, der bor i Jørgensø ved Otterup, og som for nylig blev færdig med at levere roerne fra sine 12 ha med sukkerroer.

Han har til gengæld, siden han startede med at dyrke sukkerroer i 1982, oplevet en stadig stigning i udbytterne – både med hensyn til roemængde og sukkerindhold – og samtidig en større renhed i de leverede roer.

- I 2013 har vi haft 12 ha med sukkerroer og 10-15 ha med spinatfrø, fortæller han. Tidligere havde vi meget græsfrø, men det passer ikke så godt sammen med sukkerroer og spinat. Resten af arealet dyrkes med korn.

- Vi har holdt fast i sukkerroer og spinat. Tidligere leverede vi roerne til sukkerfabrikken i Nykøbing, men nu leverer vi til Nakskov.

- Da Assens Sukkerfabrik lukkede, tænkte vi meget over, om vi skulle fortsætte med sukkerroer. Vi var med i sejladsen med roer fra Fyn til Nakskov den første kampagne efter lukningen af Assens Sukkerfabrik. Det fungerede ikke optimalt. Dels på grund af problemer med selve sejladsen og dels fordi alle roer blev afregnet til samme pris, uanset sukkerprocent og renhed hos de enkelte dyrkere.

- Nu kan vi mærke det direkte på pengepungen, hvis vi gør noget for at levere roer med en høj renhed og en høj sukkerprocent.

Læs mere i LandbrugFyn tirsdag.

Læs også