Kvie død af miltbrand

Mistanke om miltbrand skal anmeldes til besætningsdyrlægen – og herefter eventuelt til den lokale Fødevareregion

De svenske myndigheder er lige nu i gang med en smitteudredning, efter en kvie omkring 200 kilometer vest for Stockholm er død som følge af miltbrand. Det oplyser Landbrugsinfo.dk.

Det er det andet tilfælde af miltbrand i Sverige i år – og bedriften, som kvien hørte til, ligger tæt ved et område, hvor der i 2011 blev konstateret miltbrand.

Ifølge Landbrugsinfo.dk har vi i Danmark ikke haft udbrud af miltbrand i husdyrbruget siden 1988:

- Men med miltbrand hos vores naboer, er det naturligvis vigtigt, at danske landmænd er opmærksomme på problematikken.

Miltbrand er en sygdom, der kan smitte fra dyr til mennesker ved nærkontakt med døde eller syge dyr.

Mistanke om miltbrand skal anmeldes til besætningsdyrlægen. Hvis mistanken ikke kan afkræftes skal den indberettes til den lokale Fødevareregion.

Landbrugsinfo.dk peger på, at ved mistanke om miltbrand må der ikke foretages obduktion af dyret, da der er risiko for massiv spredning af miltbrandsbakterier og -sporer.

Symptomer på miltbrand kan eksempelvis være manglende drøvtygning, stærk nedsat mælkeydelse, vejrtrækningsproblemer samt blødninger ud fra legemsåbninger.

Læs også