Nordjyder søger tilskud til miljøteknologi

I de kommende måneder træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelser om tilsagn til tilskud

Blandt nordjyske landmænd har der været stor interesse for at ansøge om tilskud til investering i miljøteknologi efter den såkaldte Miljøteknologiordning.

Investeringerne skal mindske landbrugets udledning og forbrug af næringsstoffer, skal resultere i et mindre energiforbrug samt sætte gang i væksten i landbrugserhvervet.

Af årets tilskudspulje på i alt 215 millioner kroner er de 150 millioner kroner øremærkede til investering i miljøvenlige stalde.

I LandboNords miljørådgivning i Brønderslev har man blandt nordjyske landmænd oplevet stor interesse for at investere i miljøteknologi. LandboNord oplyser, at der alene i LandboNords regi er udarbejdet ansøgninger om bevilling af i alt 17 millioner tilskuds-kroner.

Det sker på baggrund af ønsker fra de nordjyske landmænd om at investere for i alt 42,5 millioner kroner i miljøteknologi.

NaturErhvervsstyrelsen træffer i perioden fra oktober måneds slutning til midt i december afgørelser om tilsagn til tilskud.

Læs også