Alle fremtidens landmænd skal have øko-undervisning

Fra dette efterår skal alle landbrugselever have obligatorisk undervisning i grundlæggende økologiske principper

Ind til nu har alle elever på landbrugsuddannelsen haft mulighed for at tage valgfag i økologi.

Men nu bliver økologien obligatorisk. Fra dette efterår skal alle elever på landbrugsuddannelsen således have obligatorisk undervisning i grundlæggende økologiske principper.

Det oplyser NaturErhvervstyrelsen, som har arbejdet for at øge kendskabet til økologisk jordbrugsproduktion i undervisningen.

- Der skal være plads til både det økologiske og konventionelle landbrug i Danmark. Men det er vigtigt, at alle elever nu får en viden om økologi, så de kan træffe et oplyst valg – uanset hvilken produktion, de ønsker, siger udviklingsdirektør i NaturErhvervstyrelsen Karsten Biering Nielsen i et nyhedsbrev.

Uddannelsesordningen fastsætter ifølge NaturErhvervstyrelsen et minimum af økologiindhold, som den enkelte landbrugsskole skal leve op til, men der er ikke en øvre grænse.

Dermed kan omfanget af undervisning i økologi skaleres op eller ned afhængig af den enkelte landbrugsskoles interesser.

Læs også