12 agenter har chancen for at få del i 62 millioner kroner

Fremtidens Herregård har valgt 12 såkaldte forandringsagenter på landet, der i første omgang får op til 200.000 kroner hver

Realdania har i en idékonkurrence afsat i alt 62 millioner kroner til at udvikle og realisere udvalgte projekter gennem kampagnen Fremtidens Herregård.

48 ansøgere havde lagt billet ind på at få del i pengene, og nu har Fremtidens Herregård valgt 12 projektideer – såkaldte forandringsagenter på landet – der torsdag modtager støtte til udvikling.

Et bredt udvalg af landets herregårde valgte ifølge Realdania at byde ind, da Fremtidens Herregård i juni efterlyste idéer til projekter, der skaber lokal dynamik og bedre livskvalitet på landet – samtidig med, at herregårdens bygninger og helheder bevares for eftertiden.

Herregård som lokal dynamo

Og de 12 udvalgte ideer spænder vidt: Fra filmproduktion til fødevareambassade. Fra sport- og friluftscenter til skolehaver. Og fra veteranbilworkshops til innovationsrefugium og produktion af grøn energi. Det oplyser Realdania.

- De udvalgte projekter demonstrerer en stærk vilje til at genskabe herregårdens rolle som lokal dynamo og forandringsagenter – og de gør det på vidt forskellig vis, siger projektleder i Realdania Christian Andersen i en pressemeddelelse.

De udvalgte projekter støttes i første omgang med op til 200.000 kroner hver til udvikling og kvalificering.

- Projekterne tilknyttes relevante rådgivere, som – sammen med ejerne – skal udfolde den arkitektoniske og forretningsmæssige idé. I løbet af foråret 2014 afklares det, om alle projekter er klar til realisering, lyder det fra Realdania.

De udvalgte projekter, der nu får støtte, er:

Svenstrup, Borup
Svenstrup Gods ønsker at udvikle et sport- og friluftscenter med arrangementer, friluftstilbud og naturoplevelser – herunder mountainbike og løb til gavn for lokalsamfundets forenings- og friluftsliv.

Klintholm, Borre
På Møn vil Klintholm Gods understøtte turismen i lokalområdet ved at styrke ejendommen Hunosøgård som feriested, lokalt samlingspunkt og markedsplads for mønske fødevarer og udendørs aktiviteter.

Wedelslund, Galten
Wedelslund Gods vil videreudvikle og understøtte stedets eksisterende veteranbilklubs aktiviteter ved at øge garagekapaciteten og etablere bl.a. værkstedsfaciliteter.

Gunderslevholm, Herlufmagle
På Gunderslevholm vil ejeren omdanne den trelængede avlsgård til et socialt mødested for lokalområdets aktiviteter og aktører i en spektakulær ramme af arkitektonisk høj kvalitet: en markedsplads – eller basar – for udveksling af varer, idéer, kultur og viden.

Villerup Hovedgaard, Hjørring
Idéen på Villerup Hovedgaard er at anvende gårdens driftsbygninger til et biomasseanlæg, der producerer varme direkte til fjernvarmenettet. Projektet omfatter bl.a. genanvendelse af stedets bindingsværkslade.

Lilliendal, Mern
Med projektet vil Lilliendal genskabe og tilpasse det gamle nyttehaveanlæg som ramme om en have for sydsjællandske skoleelever. Skolehaven skal være en ’udeskole’ med fokus på havedyrkning, mad og natur.

Steensgaard, Millinge
Steensgaard ønsker at formidle viden om økologisk fødevareproduktion til skoler og danne ramme om bl.a. lejrskoleophold. Idéen er en naturlig forlængelse af stedets eksisterende fødevareproduktion og undervisningsaktiviteter.

Grønnessegaard, Hundested
Grønnessegaard vil samle flere led i kæden fra jord til bord og producere fødevarer af høj kvalitet med fokus på bæredygtighed og dyrevelfærd. Projektet omfatter også etablering af socialøkonomiske arbejdspladser.

Søholt, Maribo
Søholt vil bygge videre på den tidligere gennemførte renovering af barokhaven og skabe et støttepunkt for udvikling af dansk haveturisme: et traktørsted og et havekulturcenter.

Østrupgaard, Faaborg
Med etablering af bl.a. en række overnatningsmuligheder og et såkaldt ’innovationskøkken’ skal Østrupgaard være ramme om et mødested i forbindelse med udviklings- og innovationsprocesser i dansk og udenlandsk erhvervsliv.

Boltinggaard, Ringe
Boltinggaard har planer om at blive omdrejningspunkt for filmproduktion på Fyn med et fleksibelt filmstudie, overnatningsfaciliteter til crew, museum for filmkulisser, biograf med mere.

Engestofte, Maribo
Engelstofte ønsker at skabe en ’fødevareambassade’ for mindre, lokale fødevareproducenter og det lokale erhvervsliv. Omdrejningspunktet skal være et multifunktionelt rum, hvor der kan holdes bl.a. markeder, events og møder.

Læs også