Holeby centrum for roedag

Fokus på nyheder inden for sorter, maskiner og dyrkning af roer ved »Roedag 2013

»Roedag 2013« foregår tirsdag på Sofiehøj Forsøgscenter ved Holeby.

Her er Dansk Landbrug Sydhavsøerne, NBR Nordic Beet Research og Nordic Sugar gået sammen om det store arrangement, der appellerer til alle danske roedyrkere.

- Fra dagens start klokken 8.30 demonstreres en række nye kørende marksprøjter samt Väderstads nyudviklede såmaskine Tempo, der kan så forskellige afgrøder med op til 15 km/t, fortæller Claus Nørgaard, som er chef for Nordic Sugar Agricenter og dermed én af arrangørerne.

Når sprøjtedemonstrationen er overstået, er der fremvisning af syv forskellige emner i marken. Blandt emnerne er parceller med demonstration af roesorter, gødninger og ukrudtsbekæmpelse fra en lang række firmaer.

Klokken 12.00 bydes på en sandwich, og klokken 13.30 påbegyndes en ny runde med et identisk program.

Roelandskamp og ALS-tolerante roer

- I DLS er vi en integreret del af den praktiske roedyrkning, og vi bruger roedagen til at vise vores store viden om roedyrkning. Det glæder os, at det er lykkedes at samle mange aktiviteter på Roedag 2013, og vi håber, det bliver en veletableret tradition i fremtiden, udtaler planteavlschef i DLS, Bo J.M. Secher.

- De syv emner i marken omfatter et bredt perspektiv indenfor roedyrkning. Der bliver fokus på sortsvalg og etablering over gødningsvalg og ukrudtsbekæmpelse samt fremvisning af kørende og flyvende enheder til identifikation og nedkæmpning af blandt andet ukrudt, supplerer Claus Nørgaard, Nordic Sugar.

Blandt nyhederne på dansk grund er en roelandskamp, hvor de fire Nordic Sugar lande dyster mod en tysk dyrkningsstrategi.

Desuden fremvises en nyforædlet ALS-herbicidtolerant sukkerroe fra KWS og Bayer CropScience.

Maskinudstilling

Efter rundvisningen er der mulighed for at se en udstilling af maskiner til roemarken.

Desuden fremvises udstyret til maskinel kuledækning, som ventes udbredt til flertallet af roer, der leveres efter sidst i kampagnen.

Læs også