Styrelse: Færre randzoner end forventet

NaturErhvervstyrelsen går nu i gang med at undersøge, hvorfor landmænd har undladt at udlægge randzoner

Hos NaturErhvervstyrelsen undrer man sig over, at der ikke er udlagt så mange hektar til randzoner, som styrelsen havde forventet.

Ifølge NaturErhvervstyrlsen har landmændene udlagt 38.000 hektar randzoner. Forventningen var, at der tilsammen ville blive udlagt omkring 50.000 hektar randzoner, hvortil der ville blive søgt om kompensation.

- En foreløbig analyse viser, at omkring 2.800 landmænd tilsyneladende har undladt at udlægge i alt 4.000 hektar randzoner beliggende omkring større vandløb. NaturErhvervstyrelsen vil i løbet af maj udføre stikprøver blandt disse landmænd for at afdække, om det er tilfældet, skriver NaturErhvervstyrelsen i en pressemeddelelse.

Derudover peger NaturErhvervstyrelsen på, at flere landmænd, der skulle udlægge randzoner, ikke udlagt de resterende og forventede cirka 8.000 hektar randzoner omkring en del af deres vandløb – typisk mindre vandløb.

- De manglende udlagte hektar skyldes formentlig en kombination af, at landmændene er i tvivl om, hvorvidt der skal være randzoner om mindre vandløb og grøfter, samt egentlige fejlregistreringer i kortmaterialet, lyder det fra NaturErhvervstyrelsen.

NaturErhvervstyrelsen har sat en undersøgelse i gang af disse 8.000 hektar for at afklare, hvorfor nogle landmænd har undladt at udlægge en del af deres randzoner. Undersøgelsen vil både omfatte verificering af kortmateriale, administrativ kontrol og stikprøver hos udvalgte landmænd. 

- Når undersøgelsen er afsluttet, vil NaturErhvervstyrelsen tage stilling til, hvad der skal ske fremadrettet. De landmænd, der har været i god tro, vil skulle udlægge randzoner, men vil ikke høre yderligere fra NaturErhvervstyrelsen i 2013.

 

 

 

Læs også