EU-lovpakke skal øge fødevaresikkerheden

Europa-Kommissionen har vedtaget en lovpakke, der vil reducere antallet af retsakter i den nuværende lovgivning betragteligt

Står det til Europa-Kommissionen, skal EU-lovgivningen for fødevarekæden gøres mere enkel.

I hvert fald har kommissionen mandag vedtaget en lovpakke, der skal styrke håndhævelsen af sundheds- og sikkerhedsstandarder for hele fødevarekæden.

- Med lovpakken indføres der en mere moderne, mere enkel og mere risikobaseret tilgang til sundhedsbeskyttelse. Pakken giver desuden mere effektive kontrolværktøjer, som skal sikre en effektiv anvendelse af de regler, fødevarekæden er underlagt, lyder det i en pressemeddelelse fra Europa-Kommissionen.

Heri siger EU-kommissær for sundhed og forbrugere Tonio Borg, at Europa har de højeste standarder for fødevaresikkerhed i verden:

- Hestekødsskandalen har imidlertid - selv om der ikke opstod nogen sundhedsrisiko – vist, at der er plads til forbedringer. Dagens reformpakke kommer på det helt rigtige tidspunkt, da den gør det klart, at systemet gør det muligt at reagere på udfordringer; den bygger også i et vist omfang på de erfaringer, vi har gjort. Pakken har kort sagt til formål at indføre mere intelligente regler for sikrere fødevarer.

Ifølge Europa-Kommissionen består den nuværende EU-lovgivning for fødevarekæden af næsten 70 retsakter. Mandagens reformpakke vil reducere antallet til fem retsakter.

Kommissionen forventer, at pakken vil medføre mindre bureaukrati i de relevante processer og procedurer for eksempelvis landmænd og fødevarevirksomheder.

Andre EU-institutioner, herunder Europa-Parlamentet og Rådet, skal nu behandle kommissionens forslag – og det anslås, at pakken vil træde i kraft i 2016.

Læs også