Nye, vigtige definitioner af indendørs og udendørs svineproduktion

En del af de fødevarekædeoplysninger, der fra på mandag skal indberettes, er, om svinene er opvokset inde eller ude.

Fra på mandag den 25. marts skal de såkaldte »fødevarekædeoplysninger« gives til slagteriet samtidig med, at man tilmelder slagtesvin. En del af fødevarekædeoplysningerne er, om svinene er opdrættet udendørs eller indendørs siden fravænning.

Inden man besvarer det spørgsmål er det vigtigt at holde sig for øje, at der netop er kommet nogle nye definitioner på, hvad der er indendørs og udendørs. Definitioner som er udarbejdet af Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Danish Kontrollen.

Af hensyn til eksportgarantierne og kødkontrollens arbejde er det helt afgørende, at fødevarekædeoplysningerne om produktionsformen »opdrættet indendørs« og »opdrættet udendørs« er fuldstændig korrekte, oplyser Danish Crown.

Udendørs indebærer delvis indendørs

De nye definitioner indebærer, at stalde med permanent eller periodevis åbentstående vinduer og døre mod det fri, uden beskyttelse med et net, fremadrettet kommer til at høre ind under kategorien udendørs produktion. Det skyldes, at svinene ikke er beskyttet mod kontakt mod den vilde fauna.

Udendørs staldtyper inkluderer dermed verandastalde, gardinstalde uden net, stalde med permanent eller periodevis åbenstående vinduer og døre mod det fri uden net, samt stalde, hvor grisene har fri adgang til et udendørsareal.

Til de indendørs staldtyper hører gardinstalde med net og andre stalde. Hvis vinduer og døre eller porte ud mod det fri stå åbne som led i en tydelig igangværende arbejdsproces som for eksempel udmugning eller flytning af dyr, er en indendørs produktion.

Det er ikke kun af hensyn til fødevareoplysningerne, at oplysningerne om indendørs eller udendørs produktion skal være korrekt. Det er nemlig også vigtigt af hensyn til dyrlægekontrollen på slagteriet, som foregår med forskellig deltaljeringsgrad afhængig af, om svinene er opdrættet indendørs eller udendørs, oplyser Danish Crown.

Læs også