Kommunale handleplaner er også ugyldige

Naturstyrelsen har givet kommunerne besked om, at kommunale handleplaner skal vedtages igen, når der engang foreligger vedtagne vandplaner

De kommunale handleplaner er lige så ugyldige som de vandplaner, de er baseret på. Det har Naturstyrelsen nu slået fast over for kommunerne.

Natur- og Miljøklagenævnet erklærede som bekendt vedtagelsen af samtlige 23 statslige vandplaner ugyldig med den begrundelse, at den supplerende høring i 2011 havde været for kort.

Først når en ny supplerende høring med en passende høringsfrist har fundet sted, kan vandplanerne eventuelt vedtages.

Naturstyrelsen forklarer på sin hjemmeside, at styrelsen torsdag orienterede kommunerne om, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse betyder, at vandplanerne derfor skal ses som endnu ikke endeligt vedtaget.

Resultatet er, at alle retsakter, der direkte bygger på vandplanerne, heller ikke gælder. Det betyder blandt andet, at de kommunale vandplaner skal vedtages igen, når der på ny foreligger endeligt vedtagne statslige vandplaner.

Naturstyrelsen slår samtidig fast, at behandlingen af sager, der ikke har direkte forbindelse til i de nu ophævede vandplaner, derimod kan fortsætte – eksempelvis i forbindelse med en VVM-vurdering.

Læs også