Gratis seminar om ansøgningsrunden 2013

I næste måned holder NaturErhvervstyrelsen fire seminarer om ansøgningsrunden 2013 for landbrugskonsulenter og landmænd

I år har NaturErhvervstyrelsen besluttet sig for at lave fire seminarer om ansøgningsrunden 2013 for landbrugskonsulenter og landmænd.

Her vil NaturErhvervstyrelsen blandt meget andet fortælle om Fødevareministeriets Tast selv-service, kompensation for randzoner og om nye tiltag vedrørende efterafgrøder og gødningskvoter.

Der er afsat god tid til at stille spørgsmål, møde kolleger og få en snak med en medarbejder fra NaturErhvervstyrelsen.

Det er gratis at være med, og ved hvert seminar er der plads til mellem 150 og 200 personer.

De fire seminarer finder sted den 23. januar på Comwell Roskilde, den 29. januar på Comwell Rebild Bakker, den 30. januar på Comwell Kolding og den 31. januar på Holstebro Musikteater.

Alle seminarerne varer fra klokken 9.00 til 16.30 og inkluderer morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet frem til den 10. januar på www.naturerhverv.dk.

For dem, der ikke har internet, vil der være mulighed for at kontakte NaturErhvervstyrelsen efter nytår på telefon 25 24 54 21.

Læs også