Kraftig stigning i låneomkostninger i realkreditinstitutterne

Landmændene får generelt set ikke udbytte af det seneste rentefald blandt andet på grund af en stor stigning i bidragssatserne.

Otte ud af ti landmænd har oplevet en stigning i bidragssatsen siden 2008. Den typiske stigning ligger i niveauet 0,4 procent-point, men hver tiende har oplevet en stigning på over 0,6 procentpoint.

Stigningen svarer til en ekstra årlig omkostning for landbruget på cirka 1 milliarder kroner før skat. Det viser en undersøgelse, som Videncentret for Landbrug netop har foretaget.

Den typiske bidragssats ligger nu på mellem 0,6 og 0,9 procent, mens 15 procent har en bidragssats over 1,1 procent.

Den seneste tid er renten faldet, og fastsættelsen af renten på rentetilpasningslån er i år rekordlav.

– Rentefaldet bliver dog modvirket af de højere bidragssatser. Dertil kommer realkreditinstitutternes kursskæring og højere rentemarginaler i pengeinstitutterne. Så landmændene får generelt set ikke udbytte af det seneste års rentefald, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Videncentret for Landbrug i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser, at der er tæt sammenhæng mellem bidragssatserne og landmændenes gældsprocent. Jo højere gældsprocent, desto højere bidragssats. Før 2008 var denne sammenhæng langt mindre.

- Vi kan konstatere, at realkreditinstitutterne prisdifferentierer i væsentlig højere grad nu end tidligere, forklarer Klaus Kaiser.

Læs også