Pres fra landmænd fører til forlængelse af frister

NaturErhvervstyrelsen udsætter nu fristerne for ændrings- og reduktionsanmodninger til kompensationskort

Danske landmænd får nu nogle dage ekstra til at sende ændrings- og reduktionsanmodninger til randzoner af sted.

NaturErhvervstyrelsen oplyser nemlig, at styrelsen har udsat fristerne »efter ønske fra landmænd og konsulenter«.

Udsættelsen betyder, at ændringsanmodninger til kompensationskortet nu skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde torsdag den 15. november og reduktionsanmodninger fredag den 30. november.

De pågældende fristforlængelser får ifølge NaturErhvervstyrelsen ikke betydning for, at Tast selv-service vil være klar til ansøgning om kompensation i fællesskemaet den 1. februar 2013.

Læs også